BECI International Language Academy

Фото албум

Хөтөлбөр,үнэ

Speed ESL

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, 3 цагийн том группийн, 2 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
4 хичээл 2 хичээл 3 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
6 ортой $1,350 $2,520 $3,690 $4,810 $5,960 $7,100
4 ортой $1,430 $2,680 $3,930 $5,130 $6,360 $7,580
3 ортой $1,470 $2,760 $4,050 $5,290 $6,560 $7,820
2 ортой $1,620 $3,060 $4,500 $5,890 $7,310 $8,720
1 ортой  $2,010  $3,720  $5,490  $7,210  $8,960 $10,700

SPARTA ESL

Өдрийн 5 цагийн ганцаарчилсан, 3 цагийн том группийн, 3 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
5 хичээл 3 хичээл 3 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
6 ортой $1,470 $2,760 $4,050 $5,290 $6,560 $7,820
4 ортой $1,550 $2,920 $4,290 $5,610 $6,960 $8,300
3 ортой $1,590 $3,000 $4,410 $5,770 $7,160 $8,540
2 ортой $1,740 $3,300 $4,860 $6,370 $7,910 $9,440
1 ортой  $2,070  $3,960  $5,850  $7,690  $9,560 $11,420

IELTS Guarantee

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, 5 цагийн том группийн, 2 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
4 хичээл 2 хичээл 5 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
6 ортой $1,550 $2,920 $4,290 $5,610 $6,960 $8,300
4 ортой $1,630 $3,080 $4,530 $5,930 $7,360 $8,780
3 ортой $1,670 $3,160 $4,650 $6,090 $7,560 $9,020
2 ортой $1,820 $3,470 $5,100 $6,690 $8,310 $9,920
1 ортой  $2,150  $4,120  $6,090  $8,010  $9,960 $11,900

*Тестийн үнэ багтсан

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP