Тоо баримт

Хэлний курс

Дунджаар 1 сарын төлбөр 1,200 австрали доллар буюу ~2,4 сая төг. 10 сар нь 24 сая төг.

Их сургууль

Их сургуулийн төлбөр 1 жил нь жигнэсэн дунджаар ~20,000 австраль доллар буюу ~40.9 сая төг

Байр

Дотуур байр, түрээсийн байр зэрэг хямд байрнуудын жигнэсэн дундаж 10,000 австраль доллар буюу ~20.4 сая төг

Амьдрах зардал

Тухайн оюутны хувьд 1 жилийн амьдрах зардал 9,000 австраль доллар буюу 18.4 сая төг

Хэлний сургуулиуд

Австрали дахь шилдэг англи хэлний сургуулиуд

сэтгэгдлүүд

Австралид сурсан оюутнуудын сэтгэгдэл