Тоо баримт

1 сая

2019 оны байдлаар АНУ-д жил бүр 1 сая гадаад оюутан суралцаж байна. Энэ үзүүлэлт Дэлхийд 1-рт

21.4 их наяд

АНУ-ын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 21.4 их наяд ам.доллар бөгөөд Дэлхийд 1-рт

333 сая

АНУ-ын нийт хүн ам 333 сая бөгөөд Дэлхийд 3-рт бичигдэж байна. Өмнө нь Энэтхэг, Хятад байна.

9.8 сая км2

АНУ-ын газар нутаг 9.8 сая км 2 бөгөөд Дэлхийн 3 дахь том газар нутагтай улс болж байна.

Хэлний сургуулиуд

АНУ-ын топ сургуулиуд

сэтгэгдлүүд

АНУ-д сурсан оюутнуудын сэтгэгдэл