Тоо баримт

ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ

Хэлний сургалтын 1 сарын төлбөр дунджаар 1,200 сингапур доллар буюу ~2.5 сая төгрөг

ИХ СУРГУУЛЬ

Их сургуулийн төлбөр 1 жил нь жигнэсэн дунджаар ~20,000 сингапур доллар буюу ~43 сая төг

БАЙРНЫ ЗАРДАЛ

Дотуур байр, түрээсийн байр зэрэг хямд байрнуудын дундаж 700 SGD буюу ~1.5 сая төг

АМЬДРАХ ЗАРДАЛ

Тухайн оюутны хувьд 1 жилийн амьдрах зардал 9,000 сингапур доллар буюу ~18 сая төг

Хэлний сургуулиуд

Сингапур дахь шилдэг англи хэлний сургуулиуд

сэтгэгдлүүд

Сингапурт сурсан оюутнуудын сэтгэгдэл