QQ English - Online

Фото албум

Callan Method

Энэ хөтөлбөр нь бүтэн өгүүлбэрээр дүрмийн алдаагүй, хурдан ярьж сургадаг сонгодог аргачлал юм. 100% ярианд тулгуурлаж хичээллэнэ. Оюутны түвшин, нас харгалзахгүй ямар ч хүн энэ хөтөлбөрийг сонгох боломжтой.
Хичээлийн үеэр бүтэн өгүүлбэрээр асуулт асуух, түүнд бүтэн өгүүлбэрээр хурдан хариулах байдлаар багштайгаа ярилцана. 

Үгсийн сан, дүрэм зэргийг давхар зааж, бага хэмжээний унших цаг, цээж бичиг хийх гаргадаг. Нийт 12 stage буюу шатлалтай. Stage бүрийг 3 - 4 долоо хоногт дуусгах боломжтой.

Callan Method нь Callan UK байгууллагын зөвшөөрөлтэй ашиглагдах ёстой бөгөөд QQEnglish сургууль Филиппин дэх цор ганц албан ёсны төлөөлөгч бөгөөд зөвшөөрөлтэй ашигладаг.

1. Callan - Ерөнхий Англи хэл
2. Callan Kids - Хүүхдийн
3. Callan Business - Бизнесийн гэсэн 3-н сонголттой

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

Smart Kids

Насны хувьд 6-с дээсх насныханд тохиромжтой. Өдөр тутмын Англи хэлнээс гадна харилцан яриа заадаг. Харилцан ярих боломжууд ихтэй. Дүрэм, үгсийн сан, унших, сонсох чадварууд хөгжинө. Дуу, тоглоом зэргийг багтаасан. Соёл, газар зүй зэрэг суурь мэдлэгийн агуулгуудтай.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

REMS Method

100% ярианд тулгуурласан хөтөлбөр. Оюутны түвшин харгалзахгүй. Ямар ч хүн энэ хөтөлбөрийг сонгох боломжтой. Callan аргатай харьцуулбал "Mother of Repeated Learning" буюу давтаж хэлэх, мөн сонсгол сайжруулах хэлбэрээр хичээллэдэг. Ном харахгүйгээр зөвхөн багшийн ярьж асууж байгааг сонсоод харилцдаг онцлогтой. Ном нь төлбөргүй бөгөөд урьдчилж үзэж боломжтой.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

IELTS

IELTS-ийн шалгалт өгөх гэж байгаа хүмүүст тохиромжтой. Дотроо ​IELTS Speaking, ​IELTS Reading, ​IELTS Writing, ​IELTS Listening гэсэн дэд хөтөлбөрүүдтэй. ​IELTS-ийн шалгалтанд ирдэг төрөл бүрийн кейсүүд дээр ажиллах, арга техникүүдэд суралцах, mock test хийж үзэх боломжтой. ​IELTS-ийн шалгалт нь дэлхийн бүх улс орнуудын их сургуульд элсэх хэлний шалгуурыг батлах No 1 тест юм.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

Topic Conversation

Өдөр тутмын амьдралтай холбоотой маш олон сэдвүүдээс сонгож ярилцах хэлбэрээр явагдана. Үгсийн сангаа нэмэхэд маш сайн хөтөлбөр. Харилцан ярилцахаас гадна, асуултуудад хариулж даалгавар биелүүлдэг. Book 1 - 5  буюу нийт 5 номтой. New Topic Conversation гэдэг нэртэй шинэчлэгдсэн хөтөлбөр бас бий.
Гадаад багштай сэдвийн дагуу ярилцах нь ярианы чадвар сайжрахаас гадна үгийн баялаг нэмэгдэх ач холбогдолтой.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

News Alert

Англи хэл дээр бичигдсэн мэдээнүүдийг уншиж, ойлгож, задлан шинжилж, багштайгаа ярилцах юм. Технологи, Бизнес, Улс төр, Урлаг зэрэг төрөл бүрийн салбарын мэдээнээс сонгоно. News 1,2 гэсэн сургалтын материалын дагуу хичээллэнэ.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

Pronunciation training

Pronunciation буюу дуудлага зөв болгох хичээл. Ойролцоо дуудлагатай үгс, ойролцоо сонсогддог үгс зэргийг ашигласан Speech Improvement сурах бичгийг ашиглаж явагддаг. Үгсийн сан сайжрахаас гадна өгүүлбэр, дүрмийг давхар заадаг.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

Travel English

Аялалаар явахтай холбоотой бүх төрлийн нөхцөл байдлаар жишэээ авсан сургалтын материал ашиглана. Бодит нөхцөлд байдалд ямар ямар асуудал хүндрэл гарч болох, үүсч болох буруу ойлголцолуудын талаар зааж өгнө.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

QQEnglish Basics

QQEnglish сургуулийн өөрийн боловсруулсан суурь хөтөлбөр бөгөөд анхан шатны хүмүүст тохиромжтой. Унших, Сонсох, Ярих, Бичих, Дүрэм үгсийн сан тэнцүү орно.

2 удаа үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Энд дарж бүртгүүлэх

ҮНЭ / ТӨЛБӨР

Сар тутам 99 ам.доллар

Сар бүр автоматаар сунгаад явах боломжтой болоо - 1 сарын 30 хичээл нь 99 ам.доллар - болж урамшуулал зарлаж байна. Энэ урамшуулал 11-р сард шинээр бүртгүүлсэн болон сунгасан бүх хүнд үйлчилнэ, мөн та 11 сард энэ сар тутмын багц-д хамрагдсан бол байнга энэ үнээрээ сунгагдаад явна. 
Санамж: Та олон улсын Visa, Master карттай байх хэрэгтэй бөгөөд сар бүр тогтсон өдөр автоматаар татна, хэрвээ татах үед амжилтгүй болох үлдэгдэл байхгүй үед энэ багц цуцлагдах юм.

Standard Багц - Сардаа 30 ганцаарчилсан хичээлтэй

Хугацаа Үнэ Нэг хичээл нь
1 сар - 30 хичэээл 150$ 5$
3 сар - 90 хичээл 429$ > Хөнгөлөлт 5% > 408$  4.5$
6 сар - 180 хичээл 769$ > Хөнгөлөлт 15% > 654$ 3.6$
12 сар - 360 хичээл 1199$ > Хөнгөлөлт 20% > 959$  2.5$
 

Light Багц - Сардаа 15 ганцаарчилсан хичээлтэй

Хугацаа Үнэ Нэг хичээл нь
1 сар - 15 хичэээл 90$  6$
3 сар - 45 хичээл 267$ 5.9$
6 сар - 90 хичээл 469$ > Хөнгөлөлт 10% > 422$  4.6$
12 сар - 180 хичээл 829$ > Хөнгөлөлт 15% > 705$ 3.9$
 

Энд дарж 2 удаагийн үнэгүй хичээлд бүртгүүлэх

Холбоо барих: 7000 0553
Mobile/Viber/Whatsapp: 9010 0553 | 9110 1953

 

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP