SIM Global Education

Фото албум

Foundation Program

Их сургуулийн өмнөх суурь боловсрол олгох хөтөлбөр-Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Түвшин Төлбөр
Management Foundation Studies 6 сар GCE 'A' level - 5 $4,049
International Foundation Programme 1 жил GCE 'A' level - 6 $16,364
Information Technology Foundation Studies 6 сар GCE 'A' level - 7 $4,049


 

Diploma Program

Мэргэжлийн диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Түвшин Төлбөр
Diploma in Accounting 15 сар GCE 'A' level - 5 $12,234
Diploma in Banking and Finance 15 сар GCE 'A' level - 5 $12,234
Diploma in International Business 15 сар GCE 'A' level - 5 $12,234
Diploma in Management Studies 15 сар GCE 'A' level - 5 $12,234

 

Certificate Program

Мэргэжлийн диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Төлбөр
Certificate of Higher Education in Social Sciences 1 жил $12,664

Bachelor - La Trobe University Australia Diploma

La Trobe University Australia сургуулийн Бакалаврын диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Төлбөр
Bachelor of Event Management 18 сар $21,008
Bachelor of Tourism and Hospitality 18 сар $21,008

 

Bachelor - RMIT University, Australia Diploma

RMIT University, Australia сургуулийн Бакалаврын диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Төлбөр
Bachelor of Accountancy 18 сар $22,677
Bachelor of Economics and Finance 18 сар $22,677
Bachelor of International Business 18 сар $22,677
Bachelor of Logistics & Supply Chain Management 18 сар $22,677
Bachelor of Management 18 сар $22,677
Bachelor of Marketing 18 сар $22,677
Bachelor of Communication 3 жил $45,404
Bachelor of Accountancy 3 жил $44,890
Bachelor of Economics and Finance 3 жил $44,890
Bachelor of International Business 3 жил $44,890
Bachelor of Logistics & Supply Chain Management 3 жил $44,890
Bachelor of Management 3 жил $44,890
Bachelor of Marketing 3 жил $44,890

Bachelor - University of Wollongong, Australia Diploma

University of Wollongong, Australia сургуулийн Бакалаврын диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Төлбөр
Bachelor of Computer Science, Big Data 3 жил $33,848
Bachelor of Computer Science, Cyber Security 3 жил $33,848
Bachelor of Computer Science, Digital Systems Security 3 жил $33,848
Bachelor of Computer Science, Game and Mobile development 3 жил $33,848
Bachelor of Computer Science, Big Data 30 сар $29,568
Bachelor of Computer Science, Cyber Security 30 сар $29,568
Bachelor of Computer Science, Digital Systems Security 30 сар $29,568
Bachelor of Computer Science, Game and Mobile development 30 сар $29,568
Bachelor of Business Information System /AU/ 3 жил $44,890
Bachelor of Business Information System /SIM/ 2 жил $44,890
Bachelor of Psychological Science 3 жил $44,890
​​

Bachelor - University of Birmingham, UK Diploma

University of Birmingham, UK сургуулийн Бакалаврын диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Төлбөр
Bachelor of Science (Honours) Accounting & Finance (Top up) 2 жил $34,490
Bachelor of Science (Honours) Business management (Top up) 2 жил $34,490
Bachelor of Science (Honours) Business management with Communications (Top up) 2 жил $40,140
Bachelor of Science (Honours) Business management with Industrial Placement (Top up) 2 жил $40,140
Bachelor of Science (Honours) International Business (Top up) 2 жил $43,446
Bachelor of Science (Honours) Business management with Communications & Year in Industry (Top up) 28 сар $42,194
​​

Bachelor - University of London, UK Diploma

University of Birmingham, UK сургуулийн Бакалаврын диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Төлбөр
Bachelor in Science ( Honours) in Computing & Information Systems 3 жил $40,864
Bachelor in Science ( Honours) in Creative Computing 3 жил $40,864
Bachelor in Science ( Honours) in Accounting and Finance 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Banking and Finance 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Business and Management 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Data Science & Business Analytics 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Economics 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Finance 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Management 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Politics 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in International Relations 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Management and Digital Innovation 3 жил $29,564
Bachelor in Science ( Honours) in Accounting and Finance 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Banking and Finance 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Business and Management 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Data Science & Business Analytics 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Economics 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Finance 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Management 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Politics 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in International Relations 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Management and Digital Innovation 2 жил $20,164
Bachelor in Science ( Honours) in Accounting and Finance 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Banking and Finance 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Business and Management 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Data Science & Business Analytics 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Economics 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Finance 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Management 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Economics and Politics 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in International Relations 2 жил $19,064
Bachelor in Science ( Honours) in Management and Digital Innovation 2 жил $19,064
​​

Bachelor - University of Stirling, UK Diploma

University of Stirling, UK сургуулийн Бакалаврын диплом олгох хөтөлбөр - Singapore Dollar (SGD)
Program Хугацаа Төлбөр
Bachelor of Arts (Honours) Retail Marketing 3 жил $47,651
Bachelor of Arts (Honours) Sport Business Management 3 жил $47,651
Bachelor of Arts (Honours) Sport Studies and Marketing 3 жил $47,651
Bachelor of Arts (Honours) Sustainable Events Management 3 жил $47,651
Bachelor of Arts (Honours) Retail Marketing 2 жил $38,984
Bachelor of Arts (Honours) Sport Business Management 2 жил $38,984
Bachelor of Arts (Honours) Sport Studies and Marketing 2 жил $38,984
Bachelor of Arts (Honours) Sustainable Events Management 2 жил $38,984
​​

Байрны үнийн мэдээлэл

Matchbox
4 ортой өрөө
Хугацаа Үнэ
1 сар  $794
2 сар $1,481
3 сар $2,168
4 сар $2,855
5 сар $3,542
6 сар $3,899
 
2 ортой өрөө /Superior/
Хугацаа Үнэ
1 сар  $994
2 сар $1,881
3 сар $2,768
4 сар $3,655
5 сар $4,542
6 сар $5,003
 
2 ортой өрөө /Premier/
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,069
2 сар $2,031
3 сар $2,993
4 сар $3,955
5 сар $4,917
6 сар $5,417
 
1 ортой өрөө 
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,144
2 сар $2,181
3 сар $3,218
4 сар $4,255
5 сар $5,292
6 сар $5,831
 
1 ортой өрөө  /Premier/
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,269
2 сар $2,431
3 сар $3,593
4 сар $4,755
5 сар $5,917
6 сар $6,521
 
1 ортой өрөө  /Studio/
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,977
2 сар $3,847
3 сар $5,717
4 сар $7,587
5 сар $9,457
6 сар $10,661

Yo Ha Evans
6 ортой өрөө 
Хугацаа Үнэ
1 сар  $866
2 сар $1,372
3 сар $1,477
4 сар $1,909
5 сар $2,341
6 сар $2,774
 
4 ортой өрөө /Premium/
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,164
2 сар $1,903
3 сар $2,010
4 сар $2,620
5 сар $3,230
6 сар $3,839
 
3 ортой өрөө
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,164
2 сар $1,849
3 сар $1,955
4 сар $3,139
5 сар $3,230
6 сар $3,730
 
 2 ортой өрөө
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,255
2 сар $1,999
3 сар $2,077
4 сар $2,709
5 сар $3,342
6 сар $3,974
 
 1 ортой өрөө
Хугацаа Үнэ
1 сар  $1,619
2 сар $2,620
3 сар $2,774
4 сар $3,638
5 сар $4,503
6 сар $5,367

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP