Curtin University Malaysia

Фото албум

Intensive English

Эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөр. Оюутнуудыг англи хэл дээр Их дээд сургуульд суралцахад бэлтгэх зорилготой хөтөлбөр.
Сургалтын төлбөр - Malaysian Ringgit (RM)
Хугацаа Өдөрт орох цаг Сургалтын төлбөр
10 долоо хоног 5 RM5,233
20 долоо хоног 5 RM9,656
30 долоо хоног 5 RM14,059
40 долоо хоног 5 RM18,462

 

Foundation Program

Бакалаврын сургалтанд бэлдэх суурь хөтөлбөр. 
Сургалтын төлбөр - Malaysian Ringgit (RM)
Хугацаа Түвшин Элсэлт Сургалтын төлбөр
Foundation in commerce IELTS 5.5 3, 8, 12-р сар RM26,415
Foundation in engineering and science IELTS 5.5 3, 8, 12-р сар RM26,415
Foundation in Art ( Media ) IELTS 5.5 3, 8, 12-р сар RM26,415

Bachelor Program

Бакалаврын  хөтөлбөр
Сургалтын төлбөр - Malaysian Ringgit (RM)
Хугацаа Түвшин Элсэлт Сургалтын төлбөр
Bachelor of Business administration & commerce IELTS 6.5 2, 8-р сар RM97,255
Bachelor of Technology IELTS 6.5 2, 8-р сар RM98,335
Bachelor of Arts (mass communication) IELTS 6.5 2, 8-р сар RM99,343
Bachelor of Applied science IELTS 6.5 2, 8-р сар RM121,975
Bachelor of Science IELTS 6.5 2, 8-р сар RM121,975
Bachelor of Engineering IELTS 6.5 2, 8-р сар RM129,631

Masters Program

Магистрын  хөтөлбөр
Сургалтын төлбөр - Malaysian Ringgit (RM)
Хугацаа Түвшин Элсэлт Сургалтын төлбөр
Master of Commerce IELTS 6.5 2, 7-р сар RM72,025
Master of International Business IELTS 6.5 2, 7-р сар RM66,706
Master of Science IELTS 6.5 2, 7-р сар RM83,524
Master of Policy Science IELTS 6.5 2, 7-р сар RM63,899
Master of Petroleum Engineering IELTS 6.5 2, 7-р сар RM89,815
Master of Engineering Management IELTS 6.5 2, 7-р сар RM111,865
Master of Philosophy by Research IELTS 6.5 2, 7-р сар RM36,415
Master of Philosophy by Research IELTS 6.5 2, 7-р сар RM36,951
Master of Philosophy by Research IELTS 6.5 2, 7-р сар RM36,951

Doctor Program

Докторын хөтөлбөр
Сургалтын төлбөр - Malaysian Ringgit (RM)
Хугацаа Түвшин Элсэлт Сургалтын төлбөр
Phd of Philosophy by Research /Business/ IELTS 6.5 2, 7-р сар RM44,287
Phd of Philosophy by Research /Engineering/ IELTS 6.5 2, 7-р сар RM44,383

Байрны үнийн мэдээлэл

Lakeside Apartment 
Өрөө Хугацаа Үнэ
 1 ортой өрөө /Air conditioned/ 1 сар  RM550
 1 ортой өрөө /Air conditioned/ 2 сар  RM1,100
 1 ортой өрөө /Air conditioned/ 3 сар RM1,650
 1 ортой өрөө /Air conditioned/ 4 сар RM2,200
 1 ортой өрөө /Air conditioned/ 5 сар RM2,750
 1 ортой өрөө /Air conditioned/ 6 сар RM3,300
2 ортой өрөө /Air conditioned/ 1 сар  RM420
2 ортой өрөө /Air conditioned/ 2 сар  RM840
2 ортой өрөө /Air conditioned/ 3 сар RM1,260
2 ортой өрөө /Air conditioned/ 4 сар RM1,680
2 ортой өрөө /Air conditioned/ 5 сар RM2,100
2 ортой өрөө /Air conditioned/ 6 сар RM2,520

Curtin Villa 
Өрөө Хугацаа Үнэ
1 ортой өрөө  1 сар  RM420
1 ортой өрөө  2 сар  RM840
1 ортой өрөө 3 сар RM1,260
1 ортой өрөө 4 сар RM1,680
1 ортой өрөө  5 сар RM2,100
1 ортой өрөө 6 сар RM2,520
2 ортой өрөө  1 сар RM340
2 ортой өрөө 2 сар  RM680
2 ортой өрөө 3 сар RM1,020
2 ортой өрөө 4 сар RM1,360
2 ортой өрөө 5 сар RM1,700
2 ортой өрөө 6 сар RM2,040 

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP