Asia Pacific University (APU)

Фото албум

General English

Өдрийн 5 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 25 цагийн англи хэлний хичээл орно.
 
Суралцах хугацаа Төлбөр
1 сар $1,430
2 сар $2,830
3 сар $3,630
4 сар $4,330
5 сар $5,030
6 сар $5,630

Bachelor-Accounting and Finance

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BA (Hons) in Accounting and Finance 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BA (Hons) in Accounting and Finance with specialism in Forensic Accounting 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BA (Hons) in Accounting and Finance with specialism in Forex and Investment 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BA (Hons) in Accounting and Finance with specialism in Taxation 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BA (Hons) in Accounting and Finance with specialism in internal Audit 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Business Management

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Бизнес менежментийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BA (Hons) in Business Management 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BA (Hons) in Business Management with a specialism in E-Business 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BA (Hons) in International Business Management 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Banking and Finance

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Банк, санхүүгийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
Bachelor in Banking and Finance (Hons) 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Technology 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Marketing Management

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Маркетинг Менежментийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BA (Hons) in Marketing Management 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BA (Hons) in Marketing Management with specialism in Digital Marketing 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Information Technology

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Мэдээлэл технологийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BSc (Hons) in Information Technology, Information Systems Security 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BSc (Hons) in Information Technology Cloud Computing 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BSc (Hons) in Information Technology Network Computing 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BSc (Hons) in Information Technology Mobile Technology 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BSc (Hons) in Information Technology Business Information Systems 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BSc (Hons) in Information Technology Internet of Things 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Multimedia, Design, Software

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Мэдээлэл технологийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BA (Hons) Animation 144 weeks RM82,200 RM7,630 RM89,830
BA (Hons) VFX: Visual Effects and Concept Design 144 weeks RM82,200 RM7,630 RM89,830
BSc (Hons) Cyber Security 144 weeks RM82,200 RM7,630 RM89,830Bachelor-Engineering

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Инженерчлэлийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BEng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering 192 weeks RM115,800 RM7,630 RM123,430
BEng (Hons) in Telecommunication Engineering 192 weeks RM115,800 RM7,630 RM123,430
BEng (Hons) in Mechatronic Engineering 192 weeks RM115,800 RM7,630 RM123,430
BEng (Hons) in Petroleum Engineering 192 weeks RM115,800 RM7,630 RM123,430
Bachelor of Computer Engineering with Honours 192 weeks RM115,800 RM7,630 RM123,430


Bachelor-Human Resource Management

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Хүний нөөцийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BA (Hons) in Human Resource Management 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Tourism Management

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Аялал жуулчлалын менежментийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BA (Hons) in Tourism Management 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-International Relations

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Олон улсын харилцаа Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
BA (Hons) International Relations 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Actuarial Studies

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Даатгалын Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030


Bachelor-Computer Science

Сургалтын төлбөр - Malaysian ringgit (RM)

Мэдээлэл технологийн Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
Bachelor of Computer Engineering with Honours 192 weeks RM115,800 RM7,630 RM123,430
BSc (Hons) in Computer Science Data Analyze 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BSc (Hons) in Computer Science Intelligent Systems 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
BSc (Hons) in Computer Games Development 144 weeks RM86,400 RM7,630 RM94,030
 

Байрны үнийн мэдээлэл


Academia Apartment
Өрөө 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой RM450 RM750 RM1,050 RM1,350 RM1,650 RM1,650
2 ортой RM530 RM910 RM1,290 RM1,670 RM2,050 RM2,430
1 ортой RM610 RM1,070 RM1,530 RM1,990 RM2,450 RM2,9110


Vista Komanwel
Өрөө 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой RM700 RM1,250 RM1,800 RM2,350 RM2,900 RM3,450
1 ортой RM1,150 RM2,150 RM3,150 RM4,150 RM5,150 RM6,150

Fortune Apartment
Өрөө 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой RM940 RM1,630 RM2,320 RM3,010 RM3,700 RM4,390
1 ортой RM1,040 RM1,830 RM2,620 RM3.410 RM4,200 RM4,990

Endah Apartment
Өрөө 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой RM1,340 RM2,330 RM3,320 RM4,310 RM5,300 RM6,290
1 ортой RM1,370 RM2,390 RM3,410 RM4,430 RM5,450  RM6,740

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP