Philinter

Фото албум

IELTS Preparation

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2

 
   1 сар  2 сар
3 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,620 $3,120
2 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,720 $3,260
1 ортой өрөө /сургууль дотор/ $2,020 $3,780
3 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $1,740 $3,060
2 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $1,890 $3,260
1 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $2,540 $3,860

General ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,570 $2,960 $4,350 $5,740 $7,130 $8,520
2 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,670 $3,160 $4,650 $6,140 $7,630 $9,120
1 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,970 $3,760 $5,550 $7,340 $9,130 $10,920
3 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $1,690 $3,200 $4,710 $6,220 $7,730 $9,240
2 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $1,840 $3,500 $5,160 $6,820 $8,480 $10,140
1 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $2,490 $4,800 $7,110 $9,420 $11,730 $14,040
 

Intensive Power Speaking

Өдрийн 9 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 45 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 5 55 минут x 2 55 минут x 2

 
   1 сар  2 сар 3 сар
3 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,690 $3,200 $4,710
2 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,790 $3,400 $5,010
1 ортой өрөө /сургууль дотор/ $2,090 $4,000 $5,910
3 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $1,810 $3,440 $5,070
2 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $1,960 $3,740 $5,520
1 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $2,610 $5,040 $7,470
 

Junior ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 4 55 минут x 3 55 минут x 1

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,790 $3,400 $5,010 $5,740 $8,230 $9,840
2 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,890 $3,600 $5,310 $6,140 $8,730 $10,440
1 ортой өрөө /сургууль дотор/ $2,190 $4,200 $6,210 $7,340 $10,230 $12,240
3 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $1,910 $3,640 $4,710 $5,420 $8,830 $10,560
2 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $2,060 $3,940 $5,160 $5,820 $9,580 $11,460
1 ортой өрөө /сургуулиас гадуур/ $2,710 $5,240 $7,110 $7,770 $12,830 $15,360
 

Winter Group

Өдрийн 7 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 35 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп 
55 минут x 4 55 минут x 3

 
  2 долоо хоног  3 долоо хоног
3 ортой өрөө /сургууль дотор/ $1,756 $2,146

 

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP