QQEnglish - IT Park Campus

Фото албум

Super light - 6 цаг

Аажуу тайван сурахыг хүссэн хүмүүст зориулсан тогтсон хуваарьтай хөтөлбөр бөгөөд хичээл нь 14:00-17:50 цагийн хооронд явагдана. Хичээлүүд нь ганцаарчилсан, яриа, дүрмийн уншлага, группээр явагдна. Уг хөтөлбөрт Callan Method-ийг сонгох боломжгүй. 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп  Нэмэлт том групп        
50 минут x 3 50 минут x 1 50 минут x 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Сургуулийн дотуур байр
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар  5сар  6 сар
4 ортой өрөө  $1,170 $2,160 $3,150 $4,140 $5,130 $6,120
2 ортой өрөө $1,326 $2,472 $3,618 $4,764 $5,910 $7,056
1 ортой өрөө  $1,521 $2,862 $4,203 $5,544 $6,885 $8,226
Кондо апартмент 
  1 сар сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 хүний кондо апартмент $1,638 $3,096 $4,554 $6,012 $7,470 $8,928
1 хүний кондо апартмент  $2,126 $4,071 $6,017 $7,962 $9,908 $11,853
Зочид буудал
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой өрөө (3 одтой) $2,048 $3,915 $5,783 $7,650 $9,518 $11,385
1 ортой өрөө (3 одтой) $2,535 $4,890 $7,245 $9,600 $11,955 $14,310
2 ортой өрөө (4 одтой) $3,315 $6,450 $9,585 $12,720 $15,855 $18,990
1 ортой өрөө (4 одтой) $4,290 $8,400 $12,510 $16,620 $20,730 $24,840

Урт хугацааны хөнгөлөлт
2 болон түүнээс дээш сараар сурч буй оюутнууддаа суралцах хугацаанаас нь хамаарч доорх үнийн дүнгээс $100-$500 хүртэлх  хөнгөлөлт үзүүлж байна. 
08-11 долоо хоног - $100 off  ∣ 12-15 долоо хоног - $200 off  ∣ 16-19 долоо хоног - $300 off  ∣  20-23 долоо хоног - $400 off  ∣  24-с дээш долоо хоног - $500 off

Light - 8 цаг

Харилцан яриан дээр түлхүү анхаарах хүмүүст зориулсан хичээлийн хөтөлбөр. Чөлөөт ярианы ангитай учраас харилцан яриагаа сайжруулахыг хүссэн хүмүүст илүү тохиромжтой. Уг багцад Callan Method-ыг сонгох боломжгүй.

Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан         Жижиг групп   Нэмэлт том групп
50 минут х 4  50 минут х 2  50 минут х 2 
Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Сургуулийн дотуур байр
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар  5сар  6 сар
4 ортой өрөө  $1,554 $2,928 $4,302 $5,676 $7,050 $8,424
2 ортой өрөө $1,710 $3,240 $4,770 $6,300 $7,830 $9,360
1 ортой өрөө  $1,905 $3,630 $5,355 $7,080 $8,805 $10,530
Кондо апартмент
  1 сар сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 хүний кондо апартмент $2,022 $3,864 $5,706 $7,548 $9,390 $11,232
1 хүний кондо апартмент  $2,510 $4,839 $7,169 $9,498 $11,828 $14,157
Зочид буудал
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой өрөө (3 одтой) $2,432 $4,683 $6,935 $9,186 $11,438 $13,689
1 ортой өрөө (3 одтой) $2,919 $5,658 $8,397 $11,136 $13,875 $16,614
2 ортой өрөө (4 одтой) $3,699 $7,218 $10,737 $14,256 $17,775 $21,294
1 ортой өрөө (4 одтой) $4,674 $9,168 $13,662 $18,156 $22,650 $27,144

Урт хугацааны хөнгөлөлт
2 болон түүнээс дээш сараар сурч буй оюутнууддаа суралцах хугацаанаас нь хамаарч доорх үнийн дүнгээс $100-$500 хүртэлх  хөнгөлөлт үзүүлж байна. 
08-11 долоо хоног - $100 off  ∣ 12-15 долоо хоног - $200 off  ∣ 16-19 долоо хоног - $300 off  ∣  20-23 долоо хоног - $400 off  ∣  24-с дээш долоо хоног - $500 off

Standard - 10 цаг

Англиар ярих чадвараа дээшлүүлэхийн сацуу унших, сонсох, бичих гэсэн бусад чадвараа зэрэг сайжруулах боломжтой. Энэхүү багц нь хичээл үзэх хугацаагаа өөрөө сонгож хуваарилах боломжтой учраас урт хугацаагаар сурах гэж буй хүмүүст илүү тохиромжтой.

Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп          Нэмэлт том групп 
50 минут x 6  50 минут x 2  50 минут x 2 

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Сургуулийн дотуур байр
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар  5сар  6 сар
4 ортой өрөө  $1,770 $3,360 $4,950 $6,540 $8,130 $9,720
2 ортой өрөө $1,926 $3,672 $5,418 $7,164 $8,910 $10,656
1 ортой өрөө  $2,121 $4,062 $6,003 $7,944 $9,885 $11,826
Кондо апартмент
  1 сар сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 хүний кондо апартмент $2,238 $4,296 $6,354 $8,412 $10,470 $12,528
1 хүний кондо апартмент  $2,726 $5,271 $7,817 $10,362 $12,908 $15,453
Зочид буудал
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой өрөө (3 одтой) $2,648 $5,115 $7,583 $10,050 $12,518 $14,985
1 ортой өрөө (3 одтой) $3,135 $6,090 $9,045 $12,000 $14,955 $17,910
2 ортой өрөө (4 одтой) $3,915 $7,650 $11,385 $15,120 $18,855 $22,590
1 ортой өрөө (4 одтой) $4,890 $9,600 $14,310 $19,020 $23,730 $28,440

Урт хугацааны хөнгөлөлт
2 болон түүнээс дээш сараар сурч буй оюутнууддаа суралцах хугацаанаас нь хамаарч доорх үнийн дүнгээс $100-$500 хүртэлх  хөнгөлөлт үзүүлж байна. 
08-11 долоо хоног - $100 off  ∣ 12-15 долоо хоног - $200 off  ∣ 16-19 долоо хоног - $300 off  ∣  20-23 долоо хоног - $400 off  ∣  24-с дээш долоо хоног - $500 off

Superior - 10 цаг

Өдрийн 8 цагийн ганцаарчилсан, 2 цагийн том группийн хичээлтэй учир англи хэлний бүхий л чадвараа гүнзгийрүүлэхээс гадна ярианы дадлагыг олон цагаараа хийх хүсэлтэй хүмүүст тохиромжтой. 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп            Нэмэлт том групп
50 минут x 8 - 50 минут x 2 

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Сургуулийн дотуур байр
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар  5сар  6 сар
4 ортой өрөө  $2,010 $3,840 $5,670 $7,500 $9,330 $11,160
2 ортой өрөө $2,166 $4,152 $6,138 $8,124 $10,110 $11,160
1 ортой өрөө  $2,361 $4,542 $6,723 $8,904 $11,085 $13,266
Кондо апартмент
  1 сар сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 хүний кондо апартмент $2,478 $4,776 $7,074 $9,372 $11,670 $13,968
1 хүний кондо апартмент  $2,966 $5,751 $8,537 $11,322 $14,108 $16,893
Зочид буудал
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой өрөө (3 одтой) $2,888 $5,595 $8,303 $11,010 $13,718 $16,425
1 ортой өрөө (3 одтой) $3,375 $6,570 $9,765 $12,960 $16,155 $19,350
2 ортой өрөө (4 одтой) $4,125 $8,130 $12,105 $16,080 $20,055 $24,030
1 ортой өрөө (4 одтой) $5,130 $10,080 $15,030 $19,980 $24,930 $29,880

Урт хугацааны хөнгөлөлт
2 болон түүнээс дээш сараар сурч буй оюутнууддаа суралцах хугацаанаас нь хамаарч доорх үнийн дүнгээс $100-$500 хүртэлх  хөнгөлөлт үзүүлж байна. 
08-11 долоо хоног - $100 off  ∣ 12-15 долоо хоног - $200 off  ∣ 16-19 долоо хоног - $300 off  ∣  20-23 долоо хоног - $400 off  ∣  24-с дээш долоо хоног - $500 off

IELTS - 10 цаг

Өдрийн 6 цагийн ганцаарчилсан, 2 цагийн том группийн, 2 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп  Нэмэлт том групп
50 минут x 6  50 минут x 2  50 минут x 2 

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Сургуулийн дотуур байр
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар  5сар  6 сар
4 ортой өрөө  $2.010 $3,840 $5,670 $7,500 $9,330 $11,160
2 ортой өрөө $2,166 $4,152 $6,138 $8,124 $10,110 $11,160
1 ортой өрөө  $2,361 $4,542 $6,723 $8,904 $11,085 $13,266
Кондо апартмент
  1 сар сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 хүний кондо апартмент $2,478 $4,776 $7,074 $9,372 $11,670 $13,968
1 хүний кондо апартмент  $2,966 $5,751 $8,537 $11,322 $14,108 $16,893
Зочид буудал
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой өрөө (3 одтой) $2,888 $5,595 $8,303 $11,010 $13,718 $16,425
1 ортой өрөө (3 одтой) $3,375 $6,570 $9,765 $12,960 $16,155 $19,350
2 ортой өрөө (4 одтой) $4,125 $8,130 $12,105 $16,080 $20,055 $24,030
1 ортой өрөө (4 одтой) $5,130 $10,080 $15,030 $19,980 $24,930 $29,880

Урт хугацааны хөнгөлөлт
2 болон түүнээс дээш сараар сурч буй оюутнууддаа суралцах хугацаанаас нь хамаарч доорх үнийн дүнгээс $100-$500 хүртэлх  хөнгөлөлт үзүүлж байна. 
08-11 долоо хоног - $100 off  ∣ 12-15 долоо хоног - $200 off  ∣ 16-19 долоо хоног - $300 off  ∣  20-23 долоо хоног - $400 off  ∣  24-с дээш долоо хоног - $500 off

IELTS Light - 8 цаг

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, 2 цагийн том группийн, 2 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Нэмэлт том групп 
50 минут x 4  50 минут x 2  50 минут x 2 
Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Сургуулийн дотуур байр
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар  5сар  6 сар
4 ортой өрөө  $1,890 $3,600 $5,310 $7,020 $8,730 $10,440
2 ортой өрөө $2,046 $3,912 $5,778 $7,644 $9,330 $11,376
1 ортой өрөө  $2,061 $4,302 $6,363 $8,424 $10,485 $12,546
Кондо апартмент
  1 сар сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 хүний апартмент $2,358 $4,536 $6,714 $8,892 $11,070 $13,248
1 хүний апартмент  $2,846 $5,511 $8,177 $10,842 $13,508 $16,173
Зочид буудал
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
2 ортой өрөө (3 одтой) $2,768 $5,355 $7,943 $10,530 $13,118 $15,705
1 ортой өрөө (3 одтой) $3,255 $6,330 $9,405 $12,480 $15,555 $18,630
2 ортой өрөө (4 одтой) $4,035 $7,890 $11,745 $15,600 $19,455 $23,310
1 ортой өрөө (4 одтой) $5,010 $9,840 $14,670 $19,500 $24,330 $29,160

Урт хугацааны хөнгөлөлт
2 болон түүнээс дээш сараар сурч буй оюутнууддаа суралцах хугацаанаас нь хамаарч доорх үнийн дүнгээс $100-$500 хүртэлх  хөнгөлөлт үзүүлж байна. 
08-11 долоо хоног - $100 off  ∣ 12-15 долоо хоног - $200 off  ∣ 16-19 долоо хоног - $300 off  ∣  20-23 долоо хоног - $400 off  ∣  24-с дээш долоо хоног - $500 off

Нэмэлт зардлууд

Дээрх үнийн дүнд сургалт, байр, хоол, бүртгэл, тосох зардлууд багтсан бөгөөд Филиппинд очсоны дараа хэрэглээний болон бусад нэмэлт зардлууд дараах байдлаар гарна:
SSP (Special student permition)
Гадаад оюутны хураамж - 1 удаа
6,840 php / ~130 usd
Visa extension 
Виз сунгалт (сар бүр) - Сунгасан сар тутамд
3,340 php / ~63 usd
Student ID
Оюутны үнэмлэх - 1 удаа
200 php / ~4 usd
Electricity (facility fee)
Цахилгаан болон ашиглалтын төлбөр -  Сар тутамд
2,000 php / ~38 usd
I-card 
Оршин суух үнэмлэх (59 хоногоос дээш хугацаагаар сурах тохиолдолд) - 1 удаа
3000 php / ~57 usd
 
6,840 php / ~130 usd

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP