LSBF Higher Education

Фото албум

General English - Weekly

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Богино хугацаанд англи хэлний сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа хүмүүст зориулсан сургалт. 
 
Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
4 долоо хоног S$1,440 S$143 S$1,583  -
8 долоо хоног S$2,247 S$647 S$2,894

Foundation Program

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Их сургуулийн өмнөх суурь мэдлэг олгох сургалт
 
Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
24 долоо хоног S$5000 S$968 S$5,967.8  -

Preparatory course for ACCA Examination

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Нягтлан бодогчийн ACCA шалгалтанд бэлтгэх сургалт
 
Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
3 жил S$17,750 S$968 S$18,717.8  -

Diploma Course

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Диплом олгох сургалт 
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
Diploma in Business studies 32 weeks S$7,500 S$968 S$8,467.8  -
Diploma in Accounting and Finance 32 weeks S$7,500 S$968 S$8,467.8
Diploma Logistics and Supply Chain Management 48 weeks S$7,500 S$968 S$8,467.8
Diploma in International Hospitality Management 48 weeks S$7,500 S$1094 S$8,593.8


Higher Diploma

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
Diploma in Business studies 72 weeks S$15,200 S$968 S$16,167.8 2 хувааж болно
Diploma in Accounting and Finance 72 weeks S$15,200 S$968 S$16,167.8 2 хувааж болно
Diploma Logistics and Supply Chain Management 72 weeks S$15,200 S$968 S$16,167.8 2 хувааж болно
Diploma in International Hospitality Management 96 weeks S$15,200 S$1094 S$16,293.8 2 хувааж болно

Advanced Diploma

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Диплом олгох сургалт 
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
Advanced Diploma in Business Studies 32 weeks S$8,500 S$968 S$9,467.8  -
Advanced Diploma in Accounting and Finance 32 weeks S$8,500 S$968 S$9,467.8
Advanced Diploma in Logistics and Supply chain Management
(6 months+6 months internship)
48 weeks S$8,500 S$968 S$9,467.8
Advanced Diploma in Hospitality and Tourism Management
(6 months+6 months internship)
48 weeks S$8,500 S$1,094 S$9,593.8

Bachelor Program

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Бакалаврын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
BA in Accounting and Finance 72 weeks S$15,200 S$968 S$15,967.8 -
BA in Accounting and Finance
/UK/
32 weeks S$15,000 S$968 S$15,967.8
BA in Hospitality Management 72 weeks S$15,200 S$1,094 S$15,972.8
BA in Hospitality Management
/UK/
32 weeks S$13,000 S$1,094 S$14,093.8

Postgraduate Diploma

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Диплом олгох сургалт 
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд Нийт үнэ Хувааж төлж болох эсэх
Postgraduate Diploma in Business 24 weeks S$8,500 S$968 S$9,467.8  -
Postgraduate Diploma in Hospitality and Tourism Management 48 weeks S$9,800 S$1,094 S$10,893.8

Masters Program

Сургалтын төлбөр - Singapore Dollar (SGD)

Магистрын хөтөлбөр
 
Course Name Хугацаа Хичээлийн төлбөр Бусад зардлууд  Нийт үнэ
Хувааж төлж болох эсэх
Master of Business Administration
(
Concordia University Chicago)
48 weeks S$24,610 S$968 S$25,577.8 2
GEM MSc in Finance
(
Grenoble 
Ecole de
Management in France)
96 weeks S$43,840 S$968 S$44,807.8 -

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP