CELLA-Uni Campus

Фото албум

General English-Power Speaking 4

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Групп 
55 минут x 4 55 минут x 4

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө  $1,530 $2,880 $4,230 $5,580 $6,930 $8,280
3 ортой өрөө  $1,630 $3,080 $4,530 $5,980 $7,430 $8,880
2 ортой өрөө  $1,730 $3,280 $4,830 $6,380 $7,930 $9,480
1 ортой өрөө  $1,980 $3,780 $5,580 $7,380 $9,180 $10,980

General English-Power Speaking 6

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Групп 
55 минут x 6 55 минут x 2

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө  $1,630 $3,080 $4,530 $5,980 $7,430 $8,880
3 ортой өрөө  $1,730 $3,280 $4,830 $6,380 $7,930 $9,480
2 ортой өрөө  $1,830 $3,480 $5,130 $6,780 $8,430 $10,080
1 ортой өрөө  $2,080 $3,980 $5,880 $7,780 $9,680 $11,580

Special Program-ACE

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Групп 
55 минут x 4 55 минут x 4

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө  $1,680 $3,180 $4,680 $6,180 $7,680 $9,180
3 ортой өрөө  $1,780 $3,380 $4,980 $6,580 $8,180 $9,780
2 ортой өрөө  $1,880 $3,580 $5,280 $6,980 $8,680 $10,380
1 ортой өрөө  $2,130 $4,080 $6,030 $7,980 $9,930 $11,880

IELTS Preparation

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Групп 
55 минут x 4 55 минут x 4

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө  $1,630 $3,080 $4,530 $5,980 $7,430 $8,880
3 ортой өрөө  $1,730 $3,280 $4,830 $6,380 $7,930 $9,480
2 ортой өрөө  $1,830 $3,480 $5,130 $6,780 $8,430 $10,080
1 ортой өрөө  $2,080 $3,980 $5,880 $7,780 $9,680 $11,580

IELTS Intensive

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Групп 
55 минут x 6 55 минут x 2

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө  $1,730 $3,280 $4,830 $6,380 $7,930 $9,480
3 ортой өрөө  $1,830 $3,480 $5,130 $6,780 $8,430 $10,080
2 ортой өрөө  $1,930 $3,680 $5,430 $7,180 $8,930 $10,680
1 ортой өрөө  $2,180 $4,180 $6,180 $8,180 $10,180 $12,180

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP