CELLA-Premium Campus

Фото албум

General English-Power Speaking 4

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Групп 
55 минут x 4 55 минут x 4

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө  $1,630 $3,080 $4,530 $5,980 $7,180 $8,580
2 ортой өрөө /B/ $1,780 $3,380 $4,980 $6,580 $7,930 $9,480
2 ортой өрөө /A/ $1,830 $3,480 $5,130 $6,780 $8,180 $9,780
1 ортой өрөө /B/ $2,130 $4,180 $5,880 $7,780 $9,680 $11,580
1 ортой өрөө /A/ $2,330 $4,480 $6,480 $8,580 $10,680 $12,780

General English-Power Speaking 6

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Групп 
55 минут x 6 55 минут x 2

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,680 $3,180 $4,680 $6,180 $7,680 $9,180
2 ортой өрөө /B/ $1,830 $3,480 $5,130 $6,780 $8,430 $10,880
2 ортой өрөө /A/ $1,880 $3,580 $5,280 $6,980 $8,680 $10,380
1 ортой өрөө /B/ $2,180 $4,180 $6,180 $8,180 $10,180 $12,180
1 ортой өрөө /A/ $2,380 $4,580 $6,780 $8,980 $11,180 $13,380

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP