EV Academy

Фото албум

General English - Semi Sparta ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2
  1 сар  2 сар  3 сар  4 сар  5 сар  6 сар 
4 ортой  $    1,640  $    3,150  $    4,660  $    6,170  $    7,680  $    9,190
3 ортой   $    1,690  $    3,250  $    4,810  $    6,370  $    7,930  $    9,490
2 ортой  $    1,760  $    3,390  $    5,020  $    6,650  $    8,280  $    9,910
1 ортой  $    2,050  $    3,970  $    5,890  $    7,810  $    9,730  $  11,650

General English - Semi Sparta Power Speaking

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай.
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 6 55 минут x 1 55 минут x 1
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой  $1,800 $3,470 $5,140 $6,810 $8,480 $10,150
3 ортой  $1,850 $3,570 $5,290 $7,010 $8,730 $10,450
2 ортой  $1,920 $3,710 $5,500 $7,290 $9,080 $10,870
ортой  $2,210 $4,290 $6,370 $8,450 $10,530 $12,610

General English - Sparta IELTS Guarantee

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп Нэмэлт цаг
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2 Sentence test  x 1
Бие даах хичээл x 2

 
  3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой  $5,410 $7,180 $8,950 $10,720
3 ортой  $5,560 $7,380 $9,200 $11,020
2 ортой  $5,770 $7,660 $9,550 $11,440
ортой  $6,640 $8,820 $11,000 $13,180

General English - Sparta Intensive ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп Нэмэлт цаг
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2 Sentence test  x 1
Бие даах хичээл x 2
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой  $1,690 $3,250 $4,810 $6,370 $7,930 $9,490
3 ортой  $1,740 $3,350 $4,960 $6,570 $8,180 $9,790
2 ортой  $1,810 $3,490 $5,170 $6,850 $8,530 $10,210
ортой  $2,100 $4,070 $6,040 $8,010 $9,980 $11,950

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP