EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

EV Academy

ӨМНӨХ
ДАРААХ
Фото албум

General English - Semi Sparta ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2
  1 сар  2 сар  3 сар  4 сар  5 сар  6 сар 
4 ортой  $    1,640  $    3,150  $    4,660  $    6,170  $    7,680  $    9,190
3 ортой   $    1,690  $    3,250  $    4,810  $    6,370  $    7,930  $    9,490
2 ортой  $    1,760  $    3,390  $    5,020  $    6,650  $    8,280  $    9,910
1 ортой  $    2,050  $    3,970  $    5,890  $    7,810  $    9,730  $  11,650

General English - Semi Sparta Power Speaking

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай.
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 6 55 минут x 1 55 минут x 1
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой  $1,800 $3,470 $5,140 $6,810 $8,480 $10,150
3 ортой  $1,850 $3,570 $5,290 $7,010 $8,730 $10,450
2 ортой  $1,920 $3,710 $5,500 $7,290 $9,080 $10,870
ортой  $2,210 $4,290 $6,370 $8,450 $10,530 $12,610

General English - Sparta IELTS Guarantee

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп Нэмэлт цаг
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2 Sentence test  x 1
Бие даах хичээл x 2

 
  3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой  $5,410 $7,180 $8,950 $10,720
3 ортой  $5,560 $7,380 $9,200 $11,020
2 ортой  $5,770 $7,660 $9,550 $11,440
ортой  $6,640 $8,820 $11,000 $13,180

General English - Sparta Intensive ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп Нэмэлт цаг
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2 Sentence test  x 1
Бие даах хичээл x 2
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой  $1,690 $3,250 $4,810 $6,370 $7,930 $9,490
3 ортой  $1,740 $3,350 $4,960 $6,570 $8,180 $9,790
2 ортой  $1,810 $3,490 $5,170 $6,850 $8,530 $10,210
ортой  $2,100 $4,070 $6,040 $8,010 $9,980 $11,950

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP