EV Academy

Фото албум

General English - Semi Sparta ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2

 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,550 $2,970 $4,390 $5,810 $7,230 $8,650
3 ортой өрөө $1,600 $3,070 $4,540 $6,010 $7,330 $8,950
2 ортой өрөө $1,670 $3,210 $4,750 $6,290 $7,480 $9,130
1 ортой өрөө $1,930 $3,730 $5,530 $7,230 $7,830 $9,370

General English - Semi Sparta Power Speaking

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай.
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп
55 минут x 6 55 минут x 1 55 минут x 1
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,700 $3,270 $4,840 $6,410 $7,980 $9,550
3 ортой өрөө $1,750 $3,370 $4,990 $6,610 $8,230 $9,850
2 ортой өрөө $1,820 $3,510 $5,200 $6,890 $8,580 $10,270
ортой өрөө $2,080 $4,030 $5,980 $7,930 $9,880 $11,830

General English - Sparta IELTS Guarantee

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп Нэмэлт цаг
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2 Sentence test  x 1
Бие даах хичээл x 2

 
  3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $5,200 $6,890 $8,580 $10,270
3 ортой өрөө $5,350 $7,090 $8,830 $10,570
2 ортой өрөө $5,560 $7,370 $9,180 $10,990
ортой өрөө $6,340 $8,410 $10,480 $12,550

General English - Sparta Intensive ESL

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. 
 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан  Жижиг групп   Tом групп Нэмэлт цаг
55 минут x 4 55 минут x 2 55 минут x 2 Sentence test  x 1
Бие даах хичээл x 2
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,600 $3,070 $4,540 $6,010 $7,480 $8,950
3 ортой өрөө $1,650 $3,170 $4,690 $6,210 $7,730 $9,250
2 ортой өрөө $1,720 $3,310 $4,900 $6,490 $8,080 $9,670
ортой өрөө $1,980 $3,830 $5,680 $7,530 $9,380 $11,230

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP