CPI-Cebu Pelis Institute

Фото албум

General English

Deluxe өрөө
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,490 $2,850 $4,210 $5,570 $6,930 $8,290
3 ортой өрөө $1,610 $3,090 $4,570 $6,050 $7,530 $9,010
2 ортой өрөө $1,730 $3,330 $4,930 $6,530 $8,130 $9,730
1 ортой өрөө $2,090 $4,050 $6,010 $7,970 $9,930 $11,890
Superior өрөө
6 ортой өрөө $1,490 $2,850 $4,210 $5,570 $6,930 $8,290
4 ортой өрөө $1,610 $3,090 $4,570 $6,050 $7,530 $9,010
3 ортой өрөө $1,670 $3,210 $4,750 $6,290 $7,830 $9,370
2 ортой өрөө (B) $1,830 $3,530 $5,230 $6,930 $8,630 $10,330
2 ортой өрөө (A) $1,880 $3,630 $5,380 $7,130 $8,880 $10,630
1 ортой өрөө  $2,190 $4,250 $6,310 $8,370 $10,430 $12,490
 

TOEFL, IELTS, TOEIC

Deluxe өрөө
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,540 $2,950 $4,360 $5,770 $7,180 $8,590
3 ортой өрөө $1,660 $3,190 $4,720 $6,250 $7,780 $9,310
2 ортой өрөө $1,780 $3,430 $5,080 $6,730 $8,380 $10,030
1 ортой өрөө $2,140 $4,150 $6,160 $8,170 $10,180 $12,190
Superior өрөө
6 ортой өрөө $1,540 $2,950 $4,360 $5,770 $7,180 $8,590
4 ортой өрөө $1,660 $3,190 $4,720 $6,250 $7,780 $9,310
3 ортой өрөө $1,720 $3,310 $4,900 $6,490 $8,080 $9,670
2 ортой өрөө (B) $1,880 $3,630 $5,380 $7,130 $8,880 $10,630
2 ортой өрөө (A) $1,930 $3,730 $5,530 $7,330 $9,130 $10,930
1 ортой өрөө  $2,240 $4,350 $6,460 $8,570 $10,680 $12,790
 

Intensive General

Deluxe өрөө
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,590 $3,050 $4,510 $5,970 $7,430 $8,890
3 ортой өрөө $1,710 $3,290 $4,870 $6,450 $8,030 $9,610
2 ортой өрөө $1,830 $3,530 $5,230 $6,930 $8,630 $10,330
1 ортой өрөө $2,190 $4,250 $6,310 $8,370 $10,430 $12,490
Superior өрөө
6 ортой өрөө $1,590 $3,050 $4,510 $5,970 $7,430 $8,890
4 ортой өрөө $1,710 $3,290 $4,870 $6,450 $8,030 $9,610
3 ортой өрөө $1,770 $3,410 $5,050 $6,690 $8,330 $9,970
2 ортой өрөө (B) $1,930 $3,730 $5,530 $7,330 $9,130 $10,930
2 ортой өрөө (A) $1,980 $3,830 $5,680 $7,530 $9,380 $11,230
1 ортой өрөө  $2,290 $4,450 $6,610 $8,770 $10,930 $13,090
 

IELTS Guarantee

Deluxe өрөө
   3 сар
4 ортой өрөө $4,810
3 ортой өрөө $5,170
2 ортой өрөө $5,530
1 ортой өрөө $6,610
Superior өрөө
6 ортой өрөө $4,810
4 ортой өрөө $5,170
3 ортой өрөө $5,350
2 ортой өрөө (B) $5,830
2 ортой өрөө (A) $5,980
1 ортой өрөө  $6,910
 

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP