Genius English Proficiency Academy

Фото албум

General English - 30 цаг

Өдрийн 6 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 30 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. Native буюу Англи, Америк, Австрали, Канадаас уригдаж ирсэн багш нар маань Филиппин багш нартай хавсарсан байдлаар хичээл зааж байна.
 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,430 $2,690 $3,950 $5,210 $6,470 $7,730
3 ортой өрөө $1,530 $2,890 $4,250 $5,610 $6,970 $8,330
2 ортой өрөө $1,640 $3,110 $4,580 $6,050 $7,520 $8,990
1 ортой өрөө $1,920 $3,670 $5,420 $7,170 $8,920 $10,670

 

General English - 40 цаг

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. Native буюу Англи, Америк, Австрали, Канадаас уригдаж ирсэн багш нар маань Филиппин багш нартай хавсарсан байдлаар хичээл зааж байна.
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой өрөө $1,600 $3,030 $4,460 $5,890 $7,320 $8,750
2 ортой өрөө $1,710 $3,250 $4,790 $6,330 $7,870 $9,410
1 ортой өрөө $1,990 $3,810 $5,630 $7,450 $9,270 $11,090
 

Business English, TOEIC, TOEFL, IELTS - 30цаг

Өдрийн 6 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 30 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. Native буюу Англи, Америк, Австрали, Канадаас уригдаж ирсэн багш нар маань Филиппин багш нартай хавсарсан байдлаар хичээл зааж байна.
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой өрөө $1,720 $3,270 $4,820 $6,370 $7,920 $9,470
2 ортой өрөө $1,970 $3,770 $5,570 $7,270 $9,070 $10,870
1 ортой өрөө $2,270 $4,370 $6,470 $8,470 $10,570 $12,670

Business English, TOEIC, TOEFL, IELTS - 40 цаг

Өдрийн 8 цагийн хичээл буюу 7 хоногт 40 цагийн хичээл орно. Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. Native буюу Англи, Америк, Австрали, Канадаас уригдаж ирсэн багш нар маань Филиппин багш нартай хавсарсан байдлаар хичээл зааж байна.
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой өрөө $1,820 $3,470 $5,120 $6,670 $8,320 $9,970
2 ортой өрөө $2,220 $4,270 $6,320 $8,270 $10,320 $12,370
1 ортой өрөө $2,470 $4,770 $7,070 $9,270 $11,570 $13,870

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP