Онлайнаар ЭХЛҮҮЛ, Филиппинд ҮРГЭЛЖЛҮҮЛ

27 July, 2020
Корона-г хүлээж, хил нээгдэхийг хүлээж суухаар ОНЛАЙН-р эхлүүл.

QQEnglish, BECI сургуулийн ОНЛАЙН+ОФФЛАЙН сургалт хосолсон багцууд:Холбоо барих: 7000-0553 | 9110-0915
TOP