Канадын цагаачлалын алба оюутнуудын урилгыг шалгадаг болно

10 January, 2024
📣 Канад улсын Иргэн, цагаач, дүрвэгсдийн газраас (IRCC) шинээр батласан журмын дагуу олон улсын гадаад оюутны Сургуулийн урилга (LOA) -ийг шалгана. 

🇨🇦 Канадын цагаачлалын хэлтэс оюутны визний өргөдлийн явцыг дэмжих зорилгоор гаднаас оюутан авах зөвшөөрөл бүхий их сургуулиудад сургуулийн урилгыг батлах онлайн гарцыг нээж өгчээ. 
Оюутнуудын ирүүлсэн сургуулийн урилгыг шинэ журмын дагуу сургуулиуд зөвхөн өөрийн IRCC дахь төлөөлөгчөөр онлайн портал дээр баталгаажуулах шаардлагатай болно.
Сургуулийн урилгыг баталгаажуулах ХУГАЦАА хуанлийн арав хүртэлх хоног байна. 
Сургууль нь 10 хоногт сургуулийн урилгыг баталгаажуулах боломжгүй эсвэл урилгыг хуурамч болохыг баталгаажуулсан тохиолдолд оюутны визний өргөдлийг хүчингүй болгоно. 
Баталгажуулах хугацаа дууссан тохиолдолд сургуулиуд урилгыг дахин баталгаажуулах боломжгүй болно.

Канадад суралцах талаар зөвлөгөө авах цаг товлох бол:
Tel: 7000-0553
Mobile/Viber/Whatsapp: +976 9010-0553
Дээшлэх