Study Group-ийн АНУ-ын их сургуулиуд элсэлтээ авч эхэллээ

10 September, 2021

Study Group нь АНУ, Их Британи, Европ, Австрали, Шинэ Зеландын 30 гаруй нэр хүнд, ранк өндөр Их сургуулиудтай хамтарч ажилладаг 28 жилийн туршлагатай дэлхийд тэргүүлэх боловсролын групп юм.
Америкийн Нэгдсэн Улс нь гадаад оюутнуудын сурахыг хүсдэг No1 орон юм.

Тийм ч учраас АНУ-д 4,400 гаруй их сургууль коллежууд байдаг, Studygroup тэдгээрээс нэр хүнд бүхий 8-н их сургуультай хамтарч ажиллаж байна.

Янз бүрийн ахлах сургууль төгссөн, янз бүрийн англи хэлний мэдлэгтэй сурагч нарыг сайн их сургуульд элсэж ороход нь бэлддэг Pathway programs буюу Их сургуулийн бэлтгэл хөтөлбөрийг тухайн их сургууль дээр нь хэрэгжүүлдэг, дүүргээд дараа нь тухайн их сургуульдаа шууд тэнцдэг. Харин шаардлага хангаж байвал их сургуульд шууд элсэх боломжтой.

АНУ-дахь хамтрагч Их сургуулиуд


 

 

Хөтөлбөрүүд


International Year (IY) - Их сургуулийн бэлтгэлээр дамжиж 2-р курс руу орох

Англи хэлний болон Академик түвшин нь шууд элсэхэд хангалтгүй оюутнуудад зориулан Англи хэл болон академик хичээлүүд орж төгссөнөөр тухайн сонгосон баклаврын 2-р курс рүү шууд шилжиж орох хөтөлбөр юм. Оюутны хэлний түвшингээс хамаарч 1, 2, 3 семестер гэсэн сонголтуудтай.
 

Direct Admit Undergraduate (DA) - Их сургуульд шууд элсэх

Англи хэлний болон академик дүнгийн шалгуурыг хангаж байвал их сургуульд шууд элсэх боломжтой.
 

Pre-Masters (PMP) - Магистрийн бэлтгэл

Томоохон их сургуулиудын Магистрын хөтөлбөрийн Англи хэлний болон академик шалгуурт хүрэхгүй байвал энэ хөтөлбөрт Англи хэлээ сайжруулахын хажуугаар Магистрийн хичээлээ тодорхой тооны кредит-ийг үзэх боломжтой. Төгсөөд үндсэн магистрийн хөтөлбөрийн үлдсэн хичээлүүд-рүү шууд шилжих.

IEP - Intensive English Preparation

Таны ерөнхий Англи хэлний түвшин дээрх хөтөлбөрүүдийн шаардлагад алинд ч хүрэхгүй байвал Англи хэлний бэлтгэлд хамрагдах боломжтой.

Хөтөлбөрүүдийн үнэ, элсэлт, шаардлага


Google sheet хэлбэрээр үзэх бол энд дарах

Тэтгэлэг

Undergraduate

  Undergraduate Pathway Undergraduate Direct
Baylor University $2,000 to $10,000 $10,000 to $21,000
DePaul University $5,000 to $15,000
Eligible for $9,000 to $12,000
annual scholarships for Years 2-4,
depending on final pathway GPA
$15,000 to $24,000
James Madison University $3,000 to $8,000
Eligible for $5,000
annual scholarships for Years 2-4,
if final pathway GPA is 3.0 or higher
$5,000
Lipscomb University N/A $10,000
Long Island University N/A Up to $27,000
Texas A&M University -
Corpus Christi
N/A $1,000 to $4,000
University of Hartford $4,000 to $8,000 $10,000 to $23,000
Western Washington University $3,040 to $9,120***
Automatic scholarship results in a
net cost of $5,000 per quarter Eligible for $5,000
annual scholarship for subsequent years
$2,000 to $6,000

Graduate

  Graduate Pathway Graduate Direct
DePaul University $4,000 $1,000 to $5,000
(Kellstadt Graduate School of Business only)
Long Island University N/A $2,000 to $6,000 
University of Hartford $2,000 to $4,000 $2,000 to $4,000
 
Асуулт асуух Viber/Whatsapp: +976 9111 1473 | +976 8800 7517
TOP