Филиппинрүү 1,165,000 төг-өөр 2 талдаа зорчих боломж...

11 December, 2018

Филиппинлүү зорчих сонирхолтой хүмүүсийн асуусны дагуу хамгийн хямдаар 2 талдаа зорчих боломжийг танилцуулж байна.

  1. Улаанбаатар - Замын үүд - Улаанбаатар [ Галт тэрэг ] 32,600 төг х 2 = 65,200 (Унтлагын 19,500 төг, Нийтийн 11,500 төг)

  2. Замын үүд - Эрээн - Замын үүд [ Автобус ] 50 юань х 2 = 100 юань = 371,000 төг

    • ​Билет хэрхэн авах: Галт тэрэгний буудал дээр Автобус байнга зогсож байгаа

  3. Эрээн - Бээжин - Эрээн [Хувийн тэрэг] 300 юань х 2 = 600 юань = 222,600 төг (унтлагын автобус 180 юань x 2 = 360 юань. Унтлагын автобус маш тухгүй)

    • ​Билет хэрхэн авах: Эрээн дээр буунгуут буудал дээр машинууд бэлэн

  4. Бээжин - Манила (Филиппин) - Бээжин [Нислэг] ~2,265 юань = ~840,310 төг

НИЙТ = 1,165,000

TOP