Clark Institute of Philippines

Фото албум

ESL Lite - 7 цаг

Хичээл нь ганцаарчилсан болон группээр, Филиппин багштай, Native багштай гэсэн олон хувилбаруудтай. Native буюу Англи, Америк, Австрали, Шинэ Зеландаас уригдаж ирсэн багш нар маань Филиппин багш нартай хавсарсан байдлаар хичээл зааж байна. Мөн оройн нэмэлт хичээл буюу чөлөөт хичээл үнэгүй. ESL буюу ерөнхий англи хэлний сургалт маань сонсох, унших, бичих, ярих гэсэн чадваруудыг цогц байдлаар сайжруулдгаараа онцлог юм.
 
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
- 45 минут х 3 45 минут х 2 45 минут х 2
 
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 өрөө $1,330 $2,480 $3,630 $4,780 $5,930 $7,080
2 өрөө $1,430 $2,680 $3,930 $5,180 $6,430 $7,680
1 өрөө $1,680 $3,180 $4,680 $6,180 $7,680 $9,180

ESL Starter - 9 цаг

Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт:
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
- 45 минут х 5 45 минут х 2 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 өрөө $1,580 $2,980 $4,380 $5,780 $7,180 $8,580
2 өрөө $1,680 $3,180 $4,680 $6,180 $7,680 $9,180
1 өрөө $1,930 $3,680 $5,430 $7,180 $8,930 $10,680

ESL Standard - 9 цаг


Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт:
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
45 минут х 1 45 минут х 4 45 минут х 2 45 минут х 2

   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 өрөө $1,680 $3,180 $4,680 $6,180 $7,680 $9,180
2 өрөө $1,780 $3,380 $4,980 $6,580 $8,180 $9,780
1 өрөө $2,030 $3,880 $5,730 $7,580 $9,430 $11,280

ESL Power Review - 8 цаг

Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт:
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
45 минут х 1 45 минут х 3 45 минут х 2 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 өрөө $1,630 $3,080 $4,530 $5,980 $7,430 $8,880
2 өрөө $1,730 $3,280 $4,830 $6,380 $7,930 $9,480
1 өрөө $1,980 $3,780 $5,580 $7,380 $9,180 $10,980

ESL Native Premium - 8 цаг

Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
45 минут х 4 - 45 минут х 2 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 өрөө $2,230 $4,280 $6,330 $8,380 $10,430 $12,480
2 өрөө $2,330 $4,480 $6,630 $8,780 $10,930 $13,080
1 өрөө $2,580 $4,980 $7,380 $9,780 $12,180 $14,580

IELTS Guarantee

IELTS нь гадаадад суралцах болон ажиллаж, амьдрах хүсэлтэй, тухайн улсын иргэншилгүй, англи хэлний дундаж ба түүнээс дээш төвшний мэдлэгтэй хүмүүст зориулсан шалгалт юм. Уг шалгалтыг Англи, Шинэ Зеланд, Австрали Канад, Европ гэх мэт нийт 135 гаруй орны 1000 гаруй их дээд сургуульд хүлээн зөвшөөрдөг. Энэхүү сургалт маань IELTS-ийн тест дээр түшиглэн, хичээл болгон дээр өөр ур чадварыг хөгжүүлэх хичээл явуулдаг.
 
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
45 минут х 1 45 минут х 3 45 минут х 1 45 минут х 2
 
   12 долоо хоног
3 өрөө $4,980
2 өрөө $5,340
1 өрөө $6,030

Standard (IELTS/TOEIC/TOEFL)

Энэхүү сургалт маань IELTS&TOEIC болон TOEFL гэсэн 2 сонголттой бөгөөд та өөрийн хүсэл, шаардлагад нийцүүлэн сонгох боломжтой.  

Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 

IELTS&TOEIC
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
- 45 минут х 4 45 минут х 2 45 минут х 2

TOEFL
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
- 45 минут х 5 - 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.   
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 өрөө $1,680 $3,180 $4,680 $6,180 $7,680 $9,180
2 өрөө $1,780 $3,380 $4,980 $6,580 $8,180 $9,780
1 өрөө $2,030 $3,880 $5,730 $7,580 $9,430 $11,280

IFG Program

International Foundation Program
АНУ-ын коллеж, их сургуулиудад шууд элсэх эрхтэй бэлтгэл хөтөлбөр

АНУ-ын коллеж, их сургуулиудад шууд элсэж орох нь ази оюутнуудын хувьд амар зүйл биш билээ. Ялангуяа Англи хэлийг албан ёсны хэлээр ашигладаггүй орнуудын оюутнууд хэлний хувьд хангалттай биш байдаг. Мөн Азийн дийлэнх орнуудын боловсролын стандарт нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй учир 12 ангиа төгсөж буй оюутнууд заавал Их сургуулийн бэлтгэлээр дамжиж бакалавртаа элсдэг. ​Энэхүү оюутнуудад туслах, тэдгээрийг бэлдэх зорилгоор Коллеж, Их сургуулиуд бусад боловсролын байгууллагуудтай хамтарч бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Хөтөлбөр нь 20/32 долоо хоногийн курс бөгөөд Филиппиний CIP - Clark Institute of Philippines сургууль нь энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч сургуулиар сонгогдон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
20 долоо хоног
3 ортой өрөө  $15,180
2 ортой өрөө $16,200
1 ортой өрөө  $17,500
32 долоо хоног
3 ортой өрөө  $23,180
2 ортой өрөө  $24,015
1 ортой өрөө  $26,092

Stenberg

Энэхүү хөтөлбөр маань Канад улсын Стэнберг Коллежид элсэн суралцах хүсэлтэй сурагчдад зориулсан хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөрийг сонгосноор сурагчид Стэнберг Коллежид шууд элсэн суралцах боломжтойгоороо онцлогтой.

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
20 долоо хоног
3 ортой өрөө  $8,180
2 ортой өрөө $8,680
1 ортой өрөө  $9,930
32 долоо хоног
3 ортой өрөө  $12,880
2 ортой өрөө  $13,680
1 ортой өрөө  $15,680

Young learner English

Энэхүү хөтөлбөр маань 7-15 насны сурагчдад зориулсан бөгөөд өдөрт бие дааж хийх 2 хичээлтэй. 
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1  Жижиг групп       Нэмэлт том групп
45 минут х 1 45 минут х 4 45 минут х 2 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
   1 сар  2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 өрөө $1,780 $3,380 $4,980 $6,580 $8,180 $9,780
2 өрөө $1,880 $3,580 $5,280 $6,980 $8,680 $10,380
1 өрөө $2,130 $4,080 $6,030 $7,980 $9,930 $11,880

Нэмэлт зардлууд

Доорх зардлуудыг очсоны дараа Филиппиний песогоор төлдөг.
* 1USD=52песо  Жишээ нь: 1 ортой өрөөнд 2 сар байрлах нэмэлт зардал 19,880 песо буюу 378USD болно. 

 
  Агуулга 1 сар 2 сар 3сар
Dormitory deposit
Дотуур байрны барьцаа төлбөр
Буцаан олгоно 3,000  3,000  3000 
SSP
Оюутны тусгай зөвшөөрөл
Сурах эрхийн онцгой зөвшөөрөл 6,500  6,500  6,500 
ACR I-CARD
Оршин суух эрх
59 хоногоос дээш сурах оюутнууд - - 3,500
School ID card
Сургуулийн ID үнэмлэх
Сургууль дотор зүүх үнэмлэх 150  150  150 
Service maintenance fee
Үйлчилгээний төлбөр
Үйлчилгээ болон захиргааны алба
1,000
2,000  3,000 
Visa extension fee
Визний сунгалтын төлбөр
Сар болгон жуулчны виз сунгалт - 3,630  8,530 
Water fee
Усны төлбөр
7 хоногт 150 песо 600  1,200  1,800 
Electric fee
Цахилгааны төлбөр
1 сар-1700 песо 
1 ортой 1,700 3,400 5,100
1 сар-1200 песо 2 ортой 1,200 2,400 3,600
1 сар-1000 песо 3 ортой 1,000 2,000 3,000
TOTAL PAYMENT
НИЙТ ДҮН
1 ортой өрөө 12,950 19,880 31,580
2 ортой өрөө 12,450 18,880 30.080
3 ортой өрөө 12,250 18,480 29.480

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP