Cella

08 September, 2023
CELLA cургуулиас дараах урамшууллыг зарласан байна . Үүнд:
For students : 2023/ 08/27 - 2023/12/25 дотор бүртгүүлэн мөн
энэ хугацаанд суралцах оюутнуудад 10%-ийн / 7 хоног тутамд / хямдрал зарласан байна.
For Agency : Мөн оюутан бүрт олгох урамшууллаас гадна хамтрагч агентлагуудад олгох
1 week бүрт 25$ урамшуулалтай . 
Дээшлэх