Cebu International Academy

08 August, 2023
Cebu International Academy сургалтын хөтөлбөртөө хямдрал зарлалаа. 
 
8 сарын 1нээс 9 сарын 30 хүртэл бүртгүүлсэн оюутнуудад бүх хөтөлбөр дээрээ 100$ хямдрал зарлалаа. 
Энэ нь зөвхөн 9сарын 1 нээс 12 сарын 23 хооронд явагдах хичээлүүдэд хамааралтай болохыг анхаарна уу.
Дээшлэх