NED коллеж маань FLASH SALE зарлалаа.

07 August, 2023

DUBLIN хот дахь салбар

   • 25 Weeks GE
   • 10 Weeks holidays
   • Medical Insurance
   • Learner Protection
   • TIE Exam
   • First book

Оройн анги.

Full amount: € 2390
Installment: € 2590
Minimum deposit fee: €300

Өглөөний анги

Full amount: € 2790
Instalment: € 2990
Minimum deposit fee: €300
-------------------------------------------

LIMERICK хот дахь салбар

• 25 Weeks GE
• 10 Weeks holidays
• Medical Insurance
• Learner Protection
• TIE Exam
• First book

Оройн анги

Full amount or Instalment: € 1800
Minimum deposit fee: €300

Өглөөний анги

Full amount or Instalment: € 2200
Minimum deposit fee: €300
---------------------------------------------- 

Анхаарах зүйлс:

• Энэ хямдрал маань зөвхөн 8 сарын 24нийг хүртэл үргэлжилнэ.
• TIE exam-ийн 150 EURO үнийн дүнд багтсан боловч хэрэв оюутан анги дэвшин өөр түвшинд орсон бол зөрүү мөнгө төлөгдөнө. Мөн өмнө нь дурьдаж байсанчлан тухайн сардаа 10 сурагч бүрэн бүртгэгдсэн тохиолдолд 11дэх сурагчийн төлбөрийг танай байгууллага бонус болгон авах боломжтой.
Дээшлэх