EG Academy

19 July, 2023
Сайн байна уу Манай агентлагтай хамтарч ажилладаг EG Academy хямдрал зарласан байна.

ХӨНГӨЛӨЛТ

4~7 долоо хоног $200 хөнгөлөлт
8~11 долоо хоног $300 хөнгөлөлт
12~15 долоо хоног $400 хөнгөлөлт
6~19 долоо хоног $500 хөнгөлөлт
20 долоо хоногоос дээш $700 хөнгөлөлт

Бүртгэлийн хугацаа

 2023 оны 12-р сарын 3 хүртэл

Суралцах хугацаа

2023 оны 12-р сарын 10-н хүртэл


 
Дээшлэх