Happy Learning Academy

19 July, 2023
HLA PromoНамрын улирал дөхсөнтэй холбогдуулан бид дараах урамшууллыг зарлаж байна. Долдугаар сарын 30-ны дотор бүртгүүлсэн элсэгчдэд суралцах хугацаанаас хамааруулан доорх хөнгөлөлтийг үзүүлэхээр боллоо. Үүнд:
4 долоо хоног 100$ хөнгөлөлттэй
8 долоо хоног 250$ хөнгөлөлттэй
12 долоо хоног 400$ хөнгөлөлттэй
16 долоо хоног 600$ хөнгөлөлттэй
Энэхүү хөнгөлөлт нь зөвхөн 9 дүгээр сарын 2-оос хойш суралцах элсэгчдэд хамаарахыг анхаарна уу.
Дээшлэх