James Cook University

24 April, 2023

Австрали улсын James Cook University-н Сингапур дахь салбар сургууль Монгол оюутнуудад 1-р курс орлох хөтөлбөр буюу бэлтгэл (8 сар) ангидаа 30-35%ийн тэтгэлэг зарлаж байна.
Элсэлт 7-р сар болон 11-р сар болох бөгөөд бэлтгэл ангиа дуусгасан оюутан нийт 2 жилийн үндсэн хөтөлбөрөөрөө суралцан Австрали улс руу шилжин суралцах боломжтой.

Тэтгэлгийн шаардлага

12-р ангийн дүн сайн байх, нийгмийн идэвхтэй байх, шагнал урамшуулал авсан байх, IELTS оноо 5.5 болон түүнээс дээш байх.
Сургуулийн танилцуулга : Энд дарна уу

 
Дээшлэх