Ирланд улсын сургуулиуд 2 сарын хямдралаа зарлалаа

01 February, 2023
Англи хэл суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүстээ дуулгах сайхан мэдээ. 2023 оны 2-р сар буюу энэ сард бүртгүүлэх хүмүүсдээ Ирланд улсын хэлний сургуулиудын хямдрал, урамшууллыг хүргэж байна.

ISE сургууль Waterford хот дахь салбар:

 • Өглөөний анги нь €3550-с €2800 болж хямдарлаа энэ нь нийт 25 долоо хоног буюу 6 сарын хичээлийн төлбөр
 • Өдрийн анги нь €3000-с €2300 болж хямдарлаа энэ нь нийт 25 долоо хоног буюу 6 сарын хичээлийн төлбөр

 

Dublin хот дахь салбар:

 • Өглөөний анги нь €3850-с €3000 болж хямдарлаа энэ нь нийт 25 долоо хоног буюу 6 сарын хичээлийн төлбөр
 • Өдрийн анги нь €3000-с €2500 болж хямдарлаа энэ нь нийт 25 долоо хоног буюу 6 сарын хичээлийн төлбөр
Мөн үүнд дараах ангиудаас нэгийг сонгох боломжтой.
 • Өглөөний ангийн IELTS ангид хамрагдах, ерөнхий англи хэлний 5 цагийн харилцан яриа өнгөрүүлэх анги, өглөөний болон өдрийн 13 долоо хоногийн ерөнхий англи хэл дээр + 12 долоо хоногийн кэмбриджийн бизнесийн англи хэлний анги.
Дуусах хугацаа: 2023 оны 2 сарын 28

NED College Дублин хотод салбартаа Монгол суралцагч нартаа багц хямдрал зарласан байна.

Өглөөний анги- €3120-с €3005 болж хямдарлаа ( төлбөрт дараах зүйлсүүд багтсан)
 1. 25 долоо хоногийн хичээл
 2. 10 долоо хоногийн амралтын өдөр
 3. Эрүүл мэндийн даатгал
 4. Суралцагчийн даатгал
 5. Төгсөлтийн шалгалт (Cambridge or TIE)
 6. Өглөөний ангийн хураамж
Өдрийн анги- €2720-с €2605 болж хямдарлаа ( төлбөрт дараах зүйлсүүд багтсан)
 1. 25 долоо хоногийн хичээл
 2. 10 амралтын өдөр
 3. Эрүүл мэндийн даатгал
 4. Суралцагчийн даатгал
 5. Төгсөлтийн шалгалт (Cambridge or TIE)
 6. Дуусах хугацаа: 2023 оны 2 сарын 18ны хүртэл хүчинтэй.

 Мөн манай байгууллагын зүгээс Ирланд 2-р сард гэрээ хийсэн оюутнуудад 100$-ийн хөнгөлөлттэй. 
TOP