Нүүр хуудас « CELTA & DELTA багш бэлтгэх курс


Англи хэлний багш бэлтгэх курс
Good Hope Studies нь хамгийн түгээмэл CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) болон DELTA (Diploma) сургалтуудыг Англи хэлний багш нарт зориулан зохион байгуулдаг. Энэ сургалтуудыг University of Cambridge English Language Assessment-аас хүлээн зөвшөөрөн баталгаажуулдаг. 

Онцлоход:
 • Олон Улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг сургалт
 • Өндөр туршлагатай багш нар
 • Төвлөрсөн сургалтын баазтай
 • Дэлхий даяар ажиллах боломж
Багш нарын сургалтын төв
Манай багш нарын сургалт нь Кейп Тауны хотын төвд байрлах манай сургуулийн төв байран дээр хичээллэнэ. Сургуулийн байр нь St. Georges Mall-ийн явган хүний ​​зам дээр байрладаг бөгөөд тохилог оффистой. Хэлний сургууль нь Metrorail болон автобусны буудалтай ойрхон зайтай ба мөн төлбөртэй машины зогсоолтой
 

 
CELTA курс 
(Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) 

Англи хэлийг хоёрдогч хэл болгон суралцаж байгаа хүмүүст багшлах эрхийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай сургалт нь TEFL (teaching English as a foreign language) Cambridge English Language Assessment удирдлаган дор явагддаг. Бусад TEFL сургалтууд дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгддөг боловсрол юм. 
CELTA сургалт нь Англи хэлний сургуулиудад Англи хэл зааж эхлэх гэж байгаа эсвэл гадаадад зааж эхлэхийг хүссэн хүн бүрт санал болгодог. Өмнөд Африкийн Англи хэлний багш нар нь дэлхий даяар Англи хэлний сургуулиудад өндрөөр үнэлэгддэг. Ихэнх нь байгуулагдсан сургуулиуд нь  CELTA гэрчилгээг чухалчилдаг.

Яагаад Өмнөд Африкт Кейп Таунд CELTA-г сурах вэ?
 • CELTA нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг. 
 • CELTA нь (Англи хэлийг хоёрдогч хэл болгон суралцаж байгаа хүмүүст багшлах TEFL боловсролын зэргийн салшгүй нэг хэсэг
 • CELTA Насанд хүрэгчдэд Англи хэлний заах чиглэлээр хамгийн сайн олонд танигдсан,өргөн хүрээний боловсрол юм. Cambridge English Language Assessment удирлага дор хяналттай явагддаг мөн сургалтыг амжилттай төгссөн оюутан Кембрижээс сертификатыг хүлээн авна
 • Сургагч багш нар нь өндөр мэргэшсэн, туршлагатай, мөн Кембрижээс зөвшөөрсөн байна
Ерөнхий мэдээлэл
Энэ сургалт нь 4 долоо хоногийн хугацаатай ба маш их практик ажлуудтай. Заах аргачлал болон техникийг голчилно. Онцлон мэдлэг, ойлголтыг хөгжүүлэх мөн оюутны хэрэгцээ болон хэлний ерөнхий мэдлэг, мэдрэмжийг хөгжүүлнэ. 
Нэг сургалтаар дээд тал нь 12 хүнтэй байх ба 2 дадлагын группт хуваагдах ба нэг групп 6 хүнтэй байна. 
Сургалт нь дороохь 4 элементээс бүрдэнэ

Хичээлийн бүтэц
Доорх зүйлс багтсан. Жишээлбэл:
 • Хичээл төлөвлөлт
 • Танхимын менежмент 
 • Арга зүй, хичээлийн ерөнхий бүтэц
 • Хэл шинжилгээ Гадаад суралцагчийн талаас
 • Хичээлийн бүтэц нь суралцагчийн аргазүйг багшлах дадлага хийлгэн дэмжих мөн эдгээр бүтэцийг ашиглан багшлах техник болон үзэл баримтлал олж авна. 
Заах дадлага 
Суралцагчид нь дөрвөн долоо хоногийн хугацаанд багшлах дадлагыг 6 цаг (9 эсвэл 10 хичээл) хийнэ. Энэ нь сургалтын чухал хэсэг юм. Суралцагсад нь жижиг групп  хуваагдан ихэвчлэн цагаачлагсад болон гадаадын сайн дурын оюутануудад заана Суралцагчид нь хичээлийн төлөвлөгөөний удирдамжийг багшаас хүлээн авах, хичээлийн дараа бусад суралцагсад болон багшид санал бодлоо хэлнэ . Багш мөн хичээл дээр дэлгэрэнгүй бичгээр санал бодлоо өгнө.

Туршлагатай багш нараас туршлага судлах
CELTA зэрэгтэй багш нарын заах хичээлээс багадаа 6 цаг судалгаа хийнэ. Гураваас дээш видео судалгаа байна. Үүгээр та олон төрлийн заах арга барил болон техник түүнчлэн сургалтын орчиноос судагаа хийх боломжийг олгодог юм.

Бичиг, даалгавар 
Хичээл болон багшлах бүтэц дээр тулгуурлан мэдлэгийг хөгжүүлэх, ур чадварыг бататгах үр дүнтэй практик харьцуулалтын хэрэгсэл юм. 

CELTA курс нь хүн бүрт нээлттэй юу?
Таньд багшлах эрх болон туршлага хэрэггүй ч:
Суралцагчид нь: 
 • 18 -аас дээш насных
 • Их сургуульд элсэн орох түвшиний боловсролтой (эсвэл үүнтэй тэнцэх сургуулийн гэрчилгээ) байна
 • Англи хэлний мэдлэг, чадвар сайн түвшинд байх
 • Курс нь эрчимжүүлсэн байх ба үүнийг даван туулах хүсэл болон чадвартай байх
Сонирхсон хүмүүс урьдчилсан ярилцлагыг дуусгах, дараа нь ярилцлаганд орохыг урина тэр даруй багш бэлтгэх курст тэнцсэн үгүйг хэлэх болно.  Ярилцлагын төв нь суралцахыг хүсэгчидэд чадавхийг тодорхойлох боломжийг олгодог мөн курстэй холбоотой ямар нэг тодорхой санаа олж авах боломжийг олгодог.

Курс эхлэх өдрүүд:
2014 онд
2 сарын 24 - 3 сарын 21
6 сарын 9 - 7 сарын 4
8 сарын 4 - 8 сарын 29
11 сарын 17 - 12 сарын 12
Төлбөр: USD1.690
 
2015 онд
1 сарын 12 - 2 сарын 6
2 сарын 23 - 3 сарын 20
4 сарын 13 - 5 сарын 8
6 сарын 1 - 6 сарын 26
8 сарын 3 - 8 сарын 28
11 сарын 16 - 12 сарын 11
Төлбөр: USD1.690

Онцгой санал:
Сурахыг хүсэгсэд нь CELTA курст 2014/2015 онд бүртгүүлсэнээр 5% ийн хөнгөлөлтийг авна. / Курст элсэхийг зөвшөөрсөн мөн 4 долоо хоногийн төлбөрөө курс эхлэхээс өмнө бүрэн төлсөн тохиолдолд/
Төлбөрт багтсан: Сургалтын төлбөр, бичгийн хэрэгсэл болон бусад, мөн Кембриджийн курсын төлбөр багтсан. 
Бүртгэлийн дуусах хугацаа курс эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө байна.


 
Delta курс
(Diploma in English Language Teaching to Adults)

Delta (Diploma in English Language Teaching to Adults) сургалт нь багш нарыг дадлагажуулах мөн Делта модулиудыг багшийн карьерийн аль ч шатанд суралцах боломжтой.  Энэ нь төгсөлтийн дараах шатны боловсрол юм. Модулиудыг та аль ч дараалалаар хэдэн ч удаа суралцах боломжтой. 

Delta-д сурах багш нар: 
 • Англи хэлийг заах зөвшөөрөлийн дагуу өөрийн заах арга барилаа идэвхжүүлэх 
 • Нэг буюу хэд хэдэн нөхцөлөөр өөр өөр түвшинд заах туршлагатай 
 • Дээд түвшний оюутнуудад бичгийн болон ярианы Англи хэл заах чадвартай
 • Шаардлагатай стандартаар бичгийн даалгавар судлах, танилцуулах чадвартай 
Delta модулиуд: 
 • Багш нар өөрийн заах мэдлэг сэргээхийг хүссэн
 • Өөрийн туршлагаа давтах болон шинэчлэхийг хүсэж байгаа багш нар
 • Хүсэж байгаа багш нар нь мэргэжлийн чиглэлээр нь тэдний мэдлэгийг нэмэх болно. 
Delta модулиуд
Энэ курсыг University of Cambridge English Language Assessment Examinations болон Delta сургагч багш нараас суралцагсадыгнягт хянадаг. DELTA нь 3 Модултай ба суралцагсад аль ч модулыг хослуулах боломжтой.
Модул тус бүрийг үнэлдэг бөгөөд тус бүрт нь гэрчилгээ олгоно. Бичгийн шалгалтыг зургадугаар сар эсвэл арванхоёрдугаар сард Кейп Таунд Good Hope Studies дээр өгөх боломжтой. 

Курсын хөтөлбөр
Курс хөтөлбөр нь дороох чиглэлүүлийг голчилон судлана: 

Модул нэг 
 • Хэрхэн ярьж сурах болон заах аргын тухай онол 
 • Одоогийн хөгжилүүдийн янз бүрийн арга, аргачлалыг багтаадаг 
 • Хэлний систем болон суралцагчдын хэл шинжлэлийн асуудалууд
 • Хэлний чадвар болон суралцагчдын асуудалууд 
 • Суралцагсадын сурах нөөц, материал, лавлагааны эх үүсвэрүүдийн мэдлэг
 • Үндсэн ойлголт болон нэр томъёоны холбоо
Модул хоёр 
 • Хэл суралцагч болон хэлний сургалтын агуулга
 • Англи хэл суралцагсадад заах бэлтгэх 
 • Үнэлэх, сонгох болон заах аргын зорилгоор нөөц, материал ашиглах
 • Удирдах болон суралцахыг дэмжих 
 • Хичээлийн бэлтгэл болон сургалтын үнэлгээ 
 • Бусад багш нарын хичээлийг  ажиглах / үнэлгээ өгөх
 • Мэргэжлийн ур чадвар болон мэргэжилтэнг хөгжүүлэх боломж. 
Модул гурав
 • Мэргэжлийн хэсэгт судалгаа хийх
 • Хураангуй загвар: зарчмууд, нөлөөлөл, арга зүйн нөлөө, тусгай сургалтын хүрээнд хэрэглэх зэрэг хетелберүүд 
 • Сургалтын хөтөлбөрийн загвар болон сонгосон тодорхой хүрээнд суралцагчидыг уулзуулах
 • Сургалтын хөтөлбөр болон тухайн сонгосон мэргэшил болон тодорхой нөхцөлийг хөгжүүлэх
 • Суралцагсадын мэргэжсэн хэсэгт ёс болон судалгааны практик, үнэлгээ хийнэ
 • Хяналт-шинжилгээ, сургалтын болон судалгааны хөтөлбөрийн үр нөлөө, чанарыг үнэлэх. 
Үнэлгээ/Дүгнэлт

Модул нэг 
30 минутын завсарлага 2 удаа 1.5 цагаар баримт бичиг. 1 дэх баримт бичиг нь таван даалгавартай харин 2 дах баримт бичиг нь дөрвөн даалгавартай. Бүх даалгаврыг заавал хийнэ. Ямар нэг их болон бага үгийн урт мөн хариулт нь тасралтгүй үргэлжилсэн үгээр, цэнэглэсэн жагсаалт, тэмдэглэл болон шугам эсвэл хүснэгтээр байж болно. Нийт 200 тэмдэгт ашиглахыг зөвшөөрнө. Даалгавар бүрт тоотой тэмдэглээний боломжийг  дараалалын дагуу харуулж өгсөн байна. 
Хариулт нь Results are awarded as Pass with Distinction, Pass with Merit, Pass or Fail

Модул хоёр
 
Delta курсын явцад дараах таван даалгавартай. 
Суралцагсад гүйцэтгэх: 
 • Мэргэжлийн хөгжлийн хэрэглээ 2 хэсэг 
 • Хэлний 2 системийн хэрэглээ
 • Хэлний чадварийн хэрэглээ 2
Мэргэжлийн Хөгжлийн даалгавар нь хоёр хэсэгтэй: 
 • Ойлт болон үйл ажиллагааны (2,000-2,500 үг). 
 • Туршилтын дадлага (2,000-2,500 үг). 
Систем бүр / ур чадварын хэрэглээнд багтах: 
Суралцагчийн хэлний систем / ур чадварын бүсийг судлах, суралцах асуудлаар суурь Эссэ (2,000-2,500 үг)
Сонгосон хэсэгтэй холбоотой хичээлийн төлөвлөлт, багшлах болон үнэлгээ. 

Модул гурав 
Өргөтгөсөн даалгавар нь 4,000-4,500 үгтэй. (хавсралтуудыг оруулахгүйгээр) Хугацааны хязгааргүй, харин Cambridge English Language Assessment Centre- ээс даалгаварыг гарган  батлаж Cambridge English Language Assessment Centre-ээр дамжуулдаг. Гэхдээ эхлээд та Cambridge English Language Assessment Centre рүү хүсэлтээ явуулах ба Cambridge English Language Assessment -ээс 6, 12 дугаар сард шалгалтын хариуг өгнө. Даалгаварыг цахим хэлбэрээр ирүүлсэн байх ёстой

Курс эхлэх өдрүүд:
2014 онд
Бүтэн цагийн сургалт: 9 сарын 8 - 10 сарын 31
Хагас цагийн сургалт: 9 сарын 19 - 5 сарын 22 /2014он/

Төлбөр: Бүтэн цагийн сургалтын төлбөр /Модул 1, 2 , 3 / - USD3,150
Зөвхөн Модул 1 болон 2 - USD2,990
Зөвхөн Модул 2 болон 3 - USD2,920
Зөвхөн Модул 2 - USD2,450
Хагас цагийн Модул 1 - USD540
 
2015 онд
Бүтэн цагийн сургалт: 9 сарын 14- 11 сарын 6 
Хагас цагийн сургалт: 9 сарын 21 - 5 сарын 27 /2016он/

Төлбөр: Бүтэн цагийн сургалтын төлбөр /Модул 1, 2 , 3 / - USD3,150
Зөвхөн Модул 1 болон 2 - USD2,990
Зөвхөн Модул 2 болон 3 - USD2,920
Зөвхөн Модул 2 - USD2,450
Хагас цагийн Модул 1 - USD540
 
2014-2015 онд эөвхөн нэг удаагийн курс хичээлэх ба курс нь 12 оролцогчтой байна.
*Бүтэн цагийн курсын төлбөрт Кембриджийн бүртгэлийн төлбөр Модул тус бүрийх багтсан болно. Хагас цагийн курсын төлбөрт бүртгэлийн төлбөр багтаагүй болно. 
Бүртгэлийн дуусах хугацаа курс эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 
Tel:11-320553
Email: ariuna@freebird.mn
skype: altanzagas.ariunaa
 • Сургуулийн тухай мэдээлэл эндээс
 • Кейп Тауны тухай мэдээлэл эндээс
Их Британи
Кейп Таун
Мальта
Сингапур
Фижи