Нүүр хуудас « Мальта Айлууд хамгийн шилдэг нь
Англи хэлийг гадаадад сурах сонирхолтой зүйлийн нэг хэсэг бол өөр улсын соёлоос суралцах юм. Мальтачууд бол үлгэр жишээч, нөхөрсөг мөн Англиар ярьдаг. Сургуулиас Мальтагын хамгийн гайхалтай айлуудтай хамтран ажилладаг бөгөөд оюутнуудад айлд байрлангаа тэдний соёлоос суралцах мөн тэдэнтэй хамт байрлах боломжийг олгож байгаадаа үргэлж баяртай байдаг. Оюутнууд нь айлд байрласанаар гэр бүлийн орчинд амьдрангаа Англи хэл дээр ярианы дадлага хийх боломжтой байдаг. Сургуулиас олон төрлийн сонирхолтой чөлөөт цагийн хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулдаг бөгөөд оюутнууд хаана ч явсан үргэлж суралцан мөн Мальта арлын сайханыг мэдрэх боломжийг олгодог.


Их Британи
Кейп Таун
Мальта
Сингапур
Фижи