Mayfair School of English

Фото албум

General English - 15 цаг /Өдрийн анги/

7 хоногийн сургалтын хөтөлбөрт: 
7 хоногт
15 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, бүртгэл, Тосох, банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар  9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Айлд байрлах
/breakfast/
$1,627 $2,747 $3,927 $4,867 $5,987 $7,107 $7,807 $8,867 $9,927 $10,987 $12,047 $13,107

General English - 15 цаг /Оройн анги/

7 хоногийн сургалтын хөтөлбөрт: 
7 хоногт
15 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, бүртгэл, тосох, банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар  9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Айлд байрлах
/breakfast/
$1,527 $2,547 $3,627 $4,467 $5,487 $6,507 $7,107 $8,067 $9,027 $9,987 $10,947 $11,907

General English - 20 цаг /Өдрийн анги/

7 хоногийн сургалтын хөтөлбөрт: 
7 хоногт
20 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, бүртгэл, тосох, банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар  9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Айлд байрлах
/breakfast/
$1,767 $2,987 $4.287 $5,267 $6,487 $7,707 $8,647 $9,827 $11,007 $12,187 $13,367 $14,547

General English - 20 цаг /Оройн анги/

7 хоногийн сургалтын хөтөлбөрт: 
7 хоногт
20 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, бүртгэл, тосох, банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар  9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Айлд байрлах
/breakfast/
$1,667 $2,787 $3,987 $4,867 $5,987 $7,107 $7,947 $9,027 $10,107 $11,187 $12,267 $13,347

General English - 30 цаг

7 хоногийн сургалтын хөтөлбөрт: 
7 хоногт
20 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, бүртгэл, тосох, банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар  9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Айлд байрлах
/breakfast/
$2,027 $3,427 $4,947 $6,067 $7,487 $8,907 $9,627 $10,947 $12,267 $13,587 $14,907 $16,227

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP