Cape Studies - Language School

Фото албум

Хөтөлбөр,үнэ

Standard

7 хоногийн 20 хичээл, группийн, 4 цагийн хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
7 хоногт Группын хичээл
20 хичээл 4 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар  9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Айлд байрлах /өглөөний хоол/ $2,090 $3,610 $5,050 $6,570 $7,890 $9,130 $10,570 $12,010 $13,450 $14,890 $16,330 $17,770
Айлд байрлах /өглөө, оройн хоол/ $2,290 $3,010 $5,650 $7,370 $8,890 $10,330 $11,970 $13,610 $15,250 $16,890 $18,530 $20,170
Дотуур байр /2 ортой/ $2,290 $3,010 $5,650 $7,370 $8,890 $10,330 $11,970 $13,610 $15,250 $16,890 $18,530 $20,170
Дотуур байр /1 ортой/ $2,690 $4,810 $6,850 $8,970 $10,890 $12,730 $14,770 $16,810 $18,850 $20,890 $22,930 $24,970

Intensive

7 хоногийн 30 хичээл, группийн 6 цагийн хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
7 хоногт Группын хичээл
30 хичээл 6 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар  9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Айлд байрлах /өглөөний хоол/ $2,270 $3,970 $5,530 $7,210 $8,590 $9,970 $11,550 $13,130 $14,710 $16,290 $17,870 $19,450
Айлд байрлах /өглөө, оройн хоол/ $2,470 $4,370 $6,130 $8,010 $9,590 $11,170 $12,950 $14,730 $16,510 $18,290 $20,070 $21,850
Дотуур байр /2 ортой/ $2,470 $4,370 $6,130 $8,010 $9,590 $11,170 $12,950 $14,730 $16,510 $18,290 $20,070 $21,850
Дотуур байр /1 ортой/ $2,870 $5,170 $7,330 $9,610 $11,590 $13,570 $15,750 $17,930 $19,330 $22,290 $24,470 $26,650

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP