ELSA International Language School

Фото албум

Super Basic ESL

Өдрийн 5 цагийн ганцаарчилсан хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
5 хичээл - -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,300 $2,450 $3,600 $4,750 $5,900 $7,050
4 ортой $1,400 $2,650 $3,900 $5,150 $6,400 $7,650
3 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
2 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
1 ортой -  - -  -  - -

General ESL

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, жижиг группын 3 хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
4 хичээл 3 хичээл -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,300 $2,450 $3,600 $4,750 $5,900 $7,050
4 ортой $1,400 $2,650 $3,900 $5,150 $6,400 $7,650
3 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
2 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
1 ортой -  - -  -  - -

Intensive ESL

Өдрийн 5 цагийн ганцаарчилсан, жижиг группын 2 хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
5 хичээл 2 хичээл -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,400 $2,650 $3,900 $5,150 $6,400 $7,650
4 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
3 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
2 ортой $1,700 $3,250 $4,800 $6,350 $7,900 $9,450
1 ортой -  - -  -  - -

Super Intensive ESL

Өдрийн 6 цагийн ганцаарчилсан, жижиг группын 1 хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
6 хичээл 1 хичээл -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
4 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
3 ортой $1,700 $3,250 $4,800 $6,350 $7,900 $9,450
2 ортой $1,800 $3,450 $5,100 $6,750 $8,400 $10,050
1 ортой -  - -  -  - -

Business English

Өдрийн 5 цагийн ганцаарчилсан, жижиг группын 2 хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
5 хичээл 2 хичээл -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,400 $2,650 $3,900 $5,150 $6,400 $7,650
4 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
3 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
2 ортой $1,700 $3,250 $4,800 $6,350 $7,900 $9,450
1 ортой -  - -  -  - -

IELTS 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, жижиг группын 4 хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
4 хичээл 4 хичээл -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
4 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
3 ортой $1,700 $3,250 $4,800 $6,350 $7,900 $9,450
2 ортой $1,800 $3,450 $5,100 $6,750 $8,400 $10,050
1 ортой -  - -  -  - -

Family course (Guardian)

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, 2 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
4 хичээл 2 хичээл -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,300 $2,450 $3,600 $4,750 $5,900 $7,050
4 ортой $1,400 $2,650 $3,900 $5,150 $6,400 $7,650
3 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
2 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
1 ортой -  - -  -  - -

*3 хүртэлх насны хүүхдүүд асрагч авна ($190)​

Family course (Junior)

5-15 насны хүүхдүүд хамрагдна. Өдрийн 5 цагийн ганцаарчилсан, 3 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
5 хичээл 3 хичээл -

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
4 ортой $1,700 $3,250 $4,800 $6,350 $7,900 $9,450
3 ортой $1,800 $3,450 $5,100 $6,750 $8,400 $10,050
2 ортой $1,900 $3,650 $5,400 $7,150 $8,900 $10,550
1 ортой -  - -  -  - -

*3 хүртэлх насны хүүхдүүд асрагч авна ($190)

Family course (Kindergarten)

3-5 насны хүүхдүүд хамрагдна. Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан хичээл, цэцэрлэгийн 4 цагтай.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Цэцэрлэг
4 хичээл 4 цаг

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
5 ортой $1,500 $2,850 $4,200 $5,550 $6,900 $8,250
4 ортой $1,600 $3,050 $4,500 $5,950 $7,400 $8,850
3 ортой $1,700 $3,250 $4,800 $6,350 $7,900 $9,450
2 ортой $1,800 $3,450 $5,100 $6,750 $8,400 $10,050
1 ортой -  - -  -  - -

*3 хүртэлх насны хүүхдүүд асрагч авна ($190)

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP