BECI Lady Campus

Фото албум

Хөтөлбөр,үнэ

Speed ESL

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, 3 цагийн том группийн, 2 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
4 хичээл 2 хичээл 3 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой $1,520 $2,860 $4,200 $5,490 $6,810 $8,120
2 ортой $1,620 $3,060 $4,500 $5,890 $7,310 $8,720
1 ортой  $2,010  $3,720  $5,490  $7,210  $8,960 $10,700

SPARTA ESL

Өдрийн 5 цагийн ганцаарчилсан, 3 цагийн том группийн, 3 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
5 хичээл 3 хичээл 3 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой $1,640 $3,100 $4,560 $5,970 $7,410 $8,840
2 ортой $1,740 $3,300 $4,860 $6,370 $7,910 $9,440
1 ортой  $2,070  $3,960  $5,850  $7,690  $9,560 $11,420

IELTS Guarantee

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, 5 цагийн том группийн, 2 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Ганцаарчилсан Жижиг групп Том групп
4 хичээл 2 хичээл 5 хичээл

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
3 ортой $1,720 $3,260 $4,800 $6,290 $7,810 $9,320
2 ортой $1,820 $3,470 $5,100 $6,690 $8,310 $9,920
1 ортой  $2,150  $4,120  $6,090  $8,010  $9,960 $11,900

*Тестийн үнэ багтсан

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Viber/Whatsapp: +976 9010 0553
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP