AAC - Academies Australasia Group

Фото албум

Хөтөлбөр,үнэ

IELTS

  Сургалтын
төлбөр 
FPS
Admin
Эрүүл
мэндийн
даатгал
Student
Admin &
Management
Хичээлийн
материал
Student Pass
Processing
Нийт
дүн
3 cap $2,000 $62.50 $50 $62.50 $150 $200 $2,525
6 cap $5,250 $187.50 $150 $187.50 $400 $200 $6,375

General English

  Сургалтын
төлбөр 
FPS
Admin
 Эрүүл
мэндийн
даатгал
Student
Admin &
Management
Хичээлийн
материал
Student
Pass
Processing 
Нийт
дүн
1 level
/3 сар/
$2,000 $62.50 $50 $62.50 $150 $200 $2,525
2 level
/6 сар/
$3,500 $125 $100 $125 $250 $200 $4,300
3 level
/9 сар/
$5,500 $125 $100 $125 $250 $200 $6,300
4 level
/12 cap/
$7,000 $250 $200 $250 $500 $200 $8,400
5 level
/15 cap/
$8,750 $312.50 $250 $312.50 $625 $200 $10,450

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP