Хүүхдүүдэд зориулсан үнэ төлбөргүй онлайн хичээл

17 March, 2020
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД:
Одоогийн байдлаар маш олон сургуулиуд корона вирусын тархалтаас сэргийлэх үүднээс тодорхой хугацаанд хаагдсан байгаа. Үүнтэй холбогдуулан QQEnglish англи хэлний сургуулийн зүгээс "Онлайн Групп Хичээл"-ийг бага насны хүүхдүүдийн англи хэлний боловсролыг дэмжих үүднээс ямар нэгэн үнэ төлбөргүйгээр явуулж байна.

ХИЧЭЭЛИЙН ТАЛААР:
-Нэг хичээл 25 минутын хугацаатай. Өдөрт 150 гаруй багш нар өдрийн 18 хичээлдээ бэлдэж байдаг.
-Нэг багшийн хичээлд дээд тал нь 50 хүүхэд хамрагдах боломжтой.

ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?
-Бүртгүүлэх шаардлага байхгүй
Интернет, компьютер, чихэвч, микрофон, вэб камер шаардлаагатай.

Компьютерээс холбогдох линк /Google Chrome ашиглах/:
Бага сургуулийн 1 болон 2-р ангийн хүүхдүүд:    Линк-1    Линк-2    Линк-3
Бага сургуулийн 3 болон 4-р ангийн хүүхдүүд:    Линк-1    Линк-2    Линк-3
Бага сургуулийн 5 болон 6-р ангийн хүүхдүүд:    Линк-1    Линк-2    Линк-3

  
ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ:

 
ӨДӨРТ 100,000 ХҮҮXДҮҮДЭД ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛЭЭ ОРЖ БАЙНА
 THE "HEART OF THE FILIPINO"
ФИЛИППИН УЛСЫН СЭБҮ ХОТООС МЭНДЧИЛЖ БАЙНА.

TOP