LSBF Singapore зуны хөтөлбөр

17 March, 2020
LSBF сургуулийн англи хэлний зуны хөтөлбөр нь олон улсын оюутнуудад ярих, сонсох, унших, бичих, дүрэм болон өдөр тутмын хэрэглээний үг хэллэг гэх мэт чухал мэдлэгийг олж авах, хөгжүүлэхэд чиглэгддэг.
 

ДАВУУ ТАЛ

 • Зуны хөтөлбөрт хамрагдсанаар өдөр тутамд ашиглагдах англи хэлний ярих, бичих үндсийг олж авна.
 • Амралтаа дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй хотуудын нэгт өнгөрөөж "Өвөрмөц Сингапур"-тай танилцана.
 • Сингапур улсад сурах ямар байдаг талаар туршлагажна.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Ярих
 • Өдөр тутмын хэрэглээнд ашиглагддаг, ярианы англи хэл
 • Ярианы дуудлага, цэвэр хэллэгт илүү анхаардаг
Бичих
 • Захидал, и-мэйл, түүх, богино эсээ бичих чадвар
 • Өгүүлбэрийн зохион байгуулалт, бүтэц найруулах чадварыг эзэмшүүлнэ
Сонсох
 • Сонсож ойлгох бүхий л арга техникийг эзэмшүүлнэ
Унших
 • Уншилтын хурдыг сайжруулж, олон төрлийн сэдэвтэй текстийн ойлгох байдлыг сайжруулна
 • Текстийн янз бүрийн хэв маягийг тодорхойлж сурна
Дүрэм
 • Өдөр тутмын яриа, нөхцөл байдалд ашиглагдах дүрэм

Хичээлийн хөтөлбөр: 7 хоногт 5 удаа өдрийн 5 цагийн хичээлтэй
Аялал, үйл ажиллагаа: Сингапурын алдартай газруудаар аялаж, "Гайхамшигт Сингапур"-тай танилцана
Байрлах байр: 4 ортой дундын байранд байрлана.

ТӨЛБӨР: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:  7000-0553    9110-0915    9110-0951    9110-0943    
TOP