QQEnglish "IELTS-н урамшуулал" зарлаж байна.

19 August, 2019
 
Суралцах хугацаа Хөнгөлөлт
4-7 долоо хоног Үнэгүй IELTS-н ном + $100 хөнгөлөлт
8-11 долоо хоног
Үнэгүй IELTS-Н шалгалт + $100 хөнгөлөлт + $100 тэтгэлэг
12-15 долоо хоног  Үнэгүй IELTS-Н шалгалт + Үнэгүй IELTS-н ном + $250 хөнгөлөлт + $100 тэтгэлэг
16 болон түүнээс дээш долоо хоног
Үнэгүй IELTS-Н шалгалт + Үнэгүй IELTS-н ном + $400 хөнгөлөлт + $100 тэтгэлэг
 
 
Урамшуулалд хамрагдах оюутнууд
9 сарын 29-с 12 сарын 15-ны хооронд ирж суралцах IELTS-д бэлдэж байгаа болон өгөх сонирхолтой бүх оюутан сурагчид
Walk-in болон Hotel-с бусад байрны бүх хувилбаруудад хүчинтэй
Урт хугацааны хөнгөлөлтийг хамт авах боломжгүй
Хуучин IELTS хөтөлбөр хамаарагдахгүй
 
Хэрхэн $100-н тэтгэлэг авах вэ?
- Оюутны ирц 100% байх ёстой буюу хичээлээ таслалгүй суусан байх
- Оюутан багшийн өгсөн БҮХ гэрийн даалгаврыг заавал хийсэн байх
- Band score 5.5-аас доош байсан оюутнууд оноогоо дор хаяж 1 оноогоор дээшлүүлсэн байх
- Band score 5.5-аас дээш байсан оюутнууд оноогоо дор хаяж 0.5 оноогоор дээшлүүлсэн байх
- Хөнгөлөлтөд 1 удаа хамрагдах боломжтой
- Групп болон ангиараа хамрагдах боломжтой

QQEnglish Далайн эргийн сургуулийн тухай үзэх
QQEnglish Хотын төвийн кампусын тухай үзэх
TOP