American English Learning Center - 2

Фото албум

Хөтөлбөр,үнэ

General ESL

Өдрийн 4 цагийн ганцаарчилсан, 2 цагийн том группийн, 4 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1 Жижиг групп   Нэмэлт том групп
- 45 минут х 4 45 минут х 4 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Энгийн өрөө
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,485 $2,885 $4,285 $5,685 $7,085 $8,485
3 ортой өрөө $1,585 $3,085 $4,585 $6,085 $7,585 $9,085
2 ортой өрөө $1,735 $3,385 $5,035 $6,685 $8,335 $9,985
Гэр бүлийн өрөө
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,585 $3,085 $4,585 $6,085 $7,585 $9,085
3 ортой өрөө $1,685 $3,285 $4,885 $6,485 $8,085 $9,685
 
 

Intensive ESL

Өдрийн 7 цагийн ганцаарчилсан, 2 цагийн том группийн, 4 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1 Жижиг групп   Нэмэлт том групп
45 минут х 1 45 минут х 6 45 минут х 4 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Энгийн өрөө
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,585 $3,085 $4,585 $6,085 $7,585 $9,085
3 ортой өрөө $1,685 $3,285 $4,885 $6,485 $8,085 $9,685
2 ортой өрөө $1,835 $3,585 $5,335 $7,085 $8,835 $10,585
Гэр бүлийн өрөө
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,685 $3,285 $4,885 $6,485 $8,085 $9,685
3 ортой өрөө $1,785 $3,485 $5,185 $6,885 $8,585 $10,285

Native Course

Өдрийн 5 цагийн ганцаарчилсан, 2 цагийн том группийн, 4 цагийн жижиг группын хичээлтэй.
Нэг өдрийн сургалтын хөтөлбөрт: 
Native Speaker 1:1 Филиппин багш 1:1 Жижиг групп   Нэмэлт том групп
45 минут х 1 45 минут х 4 45 минут х 4 45 минут х 2

Сургалтын төлбөр
Доорх үнийн саналуудад багтсан зүйлс: Сургалтын төлбөр, байр, Өдөр бүрийн 3 хоол, Бүртгэл, Тосох, Банкны зардлууд багтсан.
Энгийн өрөө
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,635 $3,185 $4,735 $6,285 $7,835 $9,385
3 ортой өрөө $1,735 $3,385 $5,035 $6,685 $8,335 $9,985
2 ортой өрөө $1,885 $3,685 $5,485 $7,285 $9,085 $10,885
Гэр бүлийн өрөө
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
4 ортой өрөө $1,735 $3,385 $5,035 $6,685 $8,335 $9,985
3 ортой өрөө $1,835 $3,585 $5,335 $7,085 $8,835 $10,585

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 11:00 - 16:00
TOP