Нүүр хуудас « Global Barometer of Happiness


Leger Marketing компаний 2011 онд хийсэн Global Barometer of Happiness судалгаанд 58 орны 53,000 орчим хүн хамрагдсан бөгөөд тухайн хүмүүс өөрсдийгөө хэр аз жаргалтай амьдарч байгаа талаар нь асуулга явуулах замаар судалгааг авчээ. Гол шалгуурууд нь Эдийн засгийн дарамт, Итгэл үнэмшил болон соёл зан заншил зэрэг холбоотой аж. Фижи-ын иргэд энэ үзүүлэлтүүдээр No1-т орсон бөгөөд Хамгийн аз жаргалтай "Happy" хүмүүс гэж тодорхойлогдоод байна. Мөн газар зүйн онцлогтойгоо уялдан цаг хугацаанд төдийлөн баригддагүй, маш нөхөрсөг ард түмэн билээ.
 


Эх сурвалж:
  • http://www.tebbuttonline.com/news_2012-01-17
  • http://www.legermarketing.com/admin/upload/publi_pdf/Press_Release_Global_Barometer_on_Happiness_for_2011-ENG.pdf


Их Британи
Кейп Таун
Мальта
Сингапур
Фижи